Aylık arşivler: Mart 2016

AKL-I SELİM MEKTEBİ KİTAP SERİSİ

AKL-I SELİM MEKTEBİ KİTAP SERİSİ
Medeniyet Akademisi bünyesinde kurulacak olan Akl-ı Selim Mektebinin altı ciltlik kitap serisi hazırlanıyor. Kitaplar basıldıktan sonra inşallah Akl-ı Selim Mektebi açılacak ve sınıflar teşkil edilmeye başlanacaktır.
Fikirteknesi yayınları ve Terkip ve İnşa dergisi yazar kadrosunun bir şiarı var; “Hakkında kitap yazmadığımız mevzu üzerinde konuşmayız”. Başka bir ifadeyle, hakkında kitaplık çapta fikir üretmediğimiz bir mevzuda konuşmak veya bir şeyler yapmak çabasına girmeyiz. Zamanımızın en ciddi marazlarından birinin sığlık ve ucuzluk olduğunu düşünüyor, bu tuzağa düşmemek için mezkur şiarımıza sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışıyoruz. Popülist tavırlardan uzak durma tavrımız başladığımız günden beri aynı şekilde ve aynı hassasiyetle devam ediyor.
Akl-ı Selim Mektebini, bu şiara uygun şekilde, altı ciltlik kitap serisi yayınlanmadan açmak istemiyoruz. Mesele sadece altı ciltlik kitabiyattan ibaret değil muhakkak ki, zaten Fikirteknesi külliyatında akıl ve akl-ı selim ile ilgili çok sayıda kitap yayınlanmıştır ve hala yayınlanmayı bekleyen kitaplarımız bulunmaktadır. Bu zaviyeden bakılınca, Türkiye’de telif olmak şartıyla akıl hakkındaki literatür Fikirteknesi yayınları tarafından oluşturulmuştur, bu mevzuda başka eserlerin neşredilmediğinin, maalesef farkındayız.
AKL-I SELİM MEKTEBİ KİTAP SERİSİ yazısına devam et

Share Button