EYLÜL AYI RAPOR LİSTESİ

Eylül ayında basılacak ve dağıtılacak raporlarımızın listesi aşağıdadır.

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Rapor-4-Hakem müessesesi
Rapor-5-Karz-ı Hasen müessesesi

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Rapor-15-Beşeri Riyaziyenin Siyasette Kullanılması
Rapor-16-İçtimai kodlama

Share Button