Akl-ı Selim Mektebi

12571402_669120793229440_1911867627_n

AKL-I SELİM MEKTEBİ PROJESİ

 

PROJENİN TAKDİMİ

Bir ülkede akıl ile ilgili kitabiyat (literatür de denilebilir) yoksa, akıl ile ilgili çok sayıda eser telif edilmemişse, o ülkede aklın anlaşılmış olması muhaldir. İdrak melekesi olan akıl idrak edilmeden, onunla başka meseleleri idrak etmek kabil değildir.

Aklı anlamamış ve kendi aklımızı (Akl-ı Selimimizi) inşa edememişsek, “kendimiz” olma ihtimal ve imkanımız yok demektir. Her medeniyetin bir akıl terkibi vardır, bir medeniyetin ilk inşa etmesi gereken anlayış ise akıl terkibidir.

Kendi aklımızın (Akl-ı Selimin) tarifini bile bilmediğimiz bir vasatta, o akla sahip olduğumuz iddia etmek anlamsızdır. Kendi aklımızı inşa edememişsek, edemiyorsak, kendi medeniyetimizi inşa etme iddiası ise sadece komiktir.

*

Batının en derin tesiri, zihni evrenimizi ve onun merkezinde yer alan akıl bünyemizi işgal etmiş olmasıdır. Zihni evrenimiz ve akıl bünyemiz batı tarafından inşa edilmeye başlandığı günden itibaren batı gibi düşünmeye, batı gibi hissetmeye, batı gibi yaşamaya başladık. En vahim olanı ise İslam’ı batılı akılla, yani pozitif akılla anlamaya başladık.

Batı aklıyla (pozitif akılla) İslam’ı anlamaya çalışmak, “oryantalist okuma” şeklidir. Batının aklıyla okumaya başladıktan sonra “ne okuduğumuz” fazla kıymet arz etmez hale geldi. Zira idrak melekemiz pozitif akıl olunca, Kur’an-ı Kerim’i bile okuduğumuzda, ondaki mahfuz olan manaları (Allah muhafaza) materyalist zihni altyapıyla yoğurmaya başladık.

*

Batının bilgi ve bilim telakkisinden (epistemolojik işgalinden) kurtulmanın merkez karargahı, Akl-ı Selim Mektebidir. Batıya karşı huruç hareketi başlatmak, onun işgalinden kurtulmak ve yeniden İslam medeniyet yürüyüşünü (inşasını) başlatmanın bidayeti Akl-ı Selim inşası, müessesesi ise Akl-ı Selim Mektebidir.

Akıl ve Akl-ı Selim ile ilgili kitabiyata sahip tek külliyat “Fikirteknesi” yayınlarında mevcuttur. Mevzu ile alakalı çok sayıda eser telif ve neşredilmiştir. Bu sebeple Akl-ı Selim Mektebini kuracak fikir ve kadro sadece Fikirteknesi yayınevi ile Terkip ve İnşa Dergisi çevresinde toplanmış durumdadır.

 

 

 

 

PROJENİN MAKSADI

1-Batının zihni evrenimizi işgal ile pozitif aklı inşa etmesine karşı müdafaa hattı oluşturmak

*Zihni ve kalbi evren üzerinde çalışmak

*Pozitif bilim ve pozitif aklı derinliğine deşifre etmek

*Müslüman aklı olan akl-ı selim üzerinde çalışmak

*Akl-ı Selimi pozitif akla tercih edilebilir hale getirmek

 

2-Pozitif bilim tarafından işgal edilen zihni evrenimizi tasfiye ve pozitif aklı imha etmek

*Pozitif bilimin zihni işgalimizi deşifre etmek ve zararlarını göstermek

*Pozitif bilim tarafından işgal edilen zihni evrenimizi temizlemek

*Pozitif aklın zararlarını göstermek ve Müslüman zihinlerden söküp atmak

*İslami anlayışları pozitif akıl tasallutundan kurtarmak

 

3-Müslüman zihnini akl-ı selim inşasına hazır hale getirmek

*Müslüman zihinlerde akl-ı selimi ihtiyaç haline getirmek

*Müslüman zihinlerin akl-ı selime yönelmesini temin etmek

*Müslüman zihinleri akl-ı selim inşasına hazır hale getirmek

 

4-Müslüman zihinlerde akl-ı selimi inşa etmek

*Akl-ı Selimin inşa sürecini başlatmak

*Akl-ı Selimin tedrisatını başlatmak

*Akl-ı Selim inşasını başlatmak

 

5-Akl-ı Selim sahibi Müslüman şahsiyetler inşa etmek

*Akl-ı Selim sahibi şahsiyet terkibinin nazari çerçevesini oluşturmak

*Akl-ı Selim sahibi Müslüman şahsiyetler yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi kadrolar yetiştirmek

 

6-Akl-ı Selim sahibi fikir ve ilim adamları yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi fikir adamları yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi ilim adamları yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi fikir ve ilim adamlarına itibar kazandırmak

 

7-Akıl ve akl-ı selim meselesinde kitabiyat oluşturmak

*Akıl ve akl-ı selim meselesini ilmi ve fikri çerçeveye taşıyacak kitabiyat telif etmek

*Akıl ve akl-ı selim meselesini gündeme getirmek ve efkar-ı umumiyeyemaletmek

*Akl-ı Selim merkezli İslam tefekkür mecrasını açmak

*Tefekkür faaliyetini felsefeden kurtarmak ve İslami tefekkürün altyapısını oluşturmak

 

8-Akl-ı Selim Mektebini inşa etmek

*Akl-ı Selim Mektebini inşa etmek

*Akl-ı Selim tedrisatını oluşturmak

*Akl-ı Selim tedrisatını tefekkür tedrisatı haline getirmek

*Akl-ı Selim tedrisatını, müstakbel medreselerdeki tefekkür tedrisatı için hazırlama

 

AKL-I SELİM MEKTEBİNİN MÜFREDATI

ÖZET

Müfredat toplam beş sınıf olarak hazırlanmıştır. Her sınıf üç kısımdan teşekkül etmekte, her kısım yirmi civarında “mevzu”dan meydana gelmektedir. Her mevzu, on ila yirmi arasında dersten oluşmaktadır.

Burada her sınıfın toplam mevzu haritası gösterilmiş, her kısmın birinci mevzuunun dersleri misal babından tespit edilmiştir. Her dersin de teferruatlı tetkik yapılmış fakat burada gösterilmemiştir.

Burada tüm mevzu haritasının dersleri teferruatıyla gösterildiği takdirde çok uzun (binlerce sayfa) olacağı için teferruata girilmemiştir.

Akl-ı Selim Mektebi çalışması, birincisi umumi bakış başlığı altında olmak üzere her sınıf bir kitap olarak toplam altı cilt halinde yayınlanacaktır.

 

BİRİNCİ SINIF/EZBERLEME-ÖĞRENME-ANLAMA/

 

 

1.KISIM-EZBERLEME

 

1.MEVZU: EZBER NEDİR

1.Ders

*Ezber nedir?

-Ezber kopya mıdır?

-Ezber dış dünyanın iç dünyaya nakli midir?

2.Ders

*Ezber nasıl gerçekleşir?

3.Ders

*Neler ezberlenmelidir

-Nelerin ezberleneceği nasıl bilinir?

4.Ders

*İlk ezber süreci

5.Ders

*Ezber ve öğrenme

-Ezber ile öğrenme süreçlerinin münasebeti

-Ezberlemeden öğrenmek mümkün müdür?

6.Ders

*Ezber, hafızanın fotoğraf çekmesi

7.Ders

*Bilginin ezberlenmesi

8.Ders

*Eşyanın ezberlenmesi

9.Ders

*Şeklin ezberlenmesi

10.Ders

*Ezber ve aşina olma

11.Ders

*Ezber ve ön bilgi

12.Ders

*Ezber ve öğrenme hazırlığı

13.Ders

*Ezber ve anlama hazırlığı

14.Ders

*Hafızanın otomatik faaliyet ve ezber

 

 

2.MEVZU: EZBERİN KAYNAĞI

3.MEVZU: EZBER VE RUH

4.MEVZU: EZBER VE İMAN

5.MEVZU: EZBER VE HAFIZA

6.MEVZU: EZBER VE ZİHİN

7.MEVZU: EZBER VE AKIL

8.MEVZU: EZBER VE HİS

9.MEVZU: EZBER VE SEVGİ

10.MEVZU: EZBER VE NEFRET

11.MEVZU: NEFS VE EZBER

12.MEVZU: LİSAN VE EZBER

13.MEVZU: TEDRİSAT VE EZBER

 

 

2.KISIM-ÖĞRENME

 

1.MEVZU: ÖĞRENME NEDİR

Ders

*Öğrenme nedir

Ders

*Öğrenme nasıl gerçekleşir

Ders

*Ezber ile anlama arasındaki zihni süreç, öğrenme

Ders

*Öğrenmenin tezahürü olarak tanıma

Ders

*Öğrenmenin tezahürü olarak kendine maletme

Ders

*Eşyayı öğrenme

Ders

*Vakıayı öğrenme

Ders

*Bilgiyi öğrenme

Ders

*Ezberlenen bilginin öğrenilmesi

Ders

*Öğrenilen bilginin kullanılabilmesi

Ders

*Öğrenilen bilginin şekle bağlı kalınarak kullanılması

Ders

*Öğrenilen bilginin formüle bağlı kalınarak kullanılması

Ders

*Ezberlenen bilgi kullanılmak istendiğinde öğrenme süreci başlar

Ders

*Ezberlenen bilgi tatbik edilmek istendiğinde öğrenme süreci başlar

Ders

*Ezberlenen bilgi idrak edilmek istendiğinde öğrenme süreci başlar

 

 

2.MEVZU: ÖĞRENMENİN KAYNAĞI

3.MEVZU: ÖĞRENME VE RUH

4.MEVZU: ÖĞRENME VE NEFS

5.MEVZU: ÖĞRENME VE ZİHİN

6.MEVZU: ÖĞRENME VE HAFIZA

7.MEVZU: ÖĞRENME VE İMAN

8.MEVZU: ÖĞRENME VE HİS

9.MEVZU: ÖĞRENME VE SEVGİ

10.MEVZU: ÖĞRENME VE NEFRET

11.MEVZU: ÖĞRENME VE ZEKA

12.MEVZU: ÖĞRENME VE AKIL

13.MEVZU: ÖĞRENME VE EZBER

 

 

 

 

 

3.KISIM-ANLAMA

 

1.MEVZU: ANLAMA NEDİR?

2.MEVZU: ANLAMA VE EZBER

3.MEVZU: ANLAMA VE ÖĞRENME

4.MEVZU: RUHUN ANLAMASI NEDİR

5.MEVZU: HİSSİ ANLAMA NEDİR

6.MEVZU: ZEVKEN ANLAMA NEDİR

7.MEVZU: ZEKANIN ANLAMASU NEDİR

8.MEVZU: AKLEN ANLAMA NEDİR

9.MEVZU: KALB-İ SELİMİN ANLAMASI

10.MEVZU: ZİHN-İ SELİMİN ANLAMASI

11.MEVZU: AKL-I SELİMİN ANLAMASI

12.MEVZU: ZEVK-İ SELİMİN ANLAMASI

13.MEVZU: İRADE VE ANLAMA

14.MEVZU: NEFS VE ANLAMA

15.MEVZU: TEFEKKÜR VE ANLAMA

16.MEVZU: LİSAN VE ANLAMA

17.MEVZU: TEDRİSAT VE ANLAMA

 

 

İKİNCİ SINIF/ŞAHSİYET-CEMİYET-DEVLET/

BİRİNCİ KISIM: ŞAHSİYET

 1. MEVZU: RUH

1.Ders

*Ruh

-Ruhun tabiatı

2.Ders

*Ruh ve ferd

-Ruhun ferdiyeti inşa ve temsil salahiyeti

-Ruh, nihai merkezdir

-Mizaç ruha bağlıdır

-Beden ruha bağlıdır

3.Ders

*Ruh ve iman

-Her ruh mümindir

-İman ruhun tabii temayülüdür

-Ruh ve kalb

4.Ders

*Ruh ve ahlak

5.Ders

*Ruh ve şahsiyet

-Şahsiyetin kurucu unsuru

-Şahsiyetin merkezi unsuru

6.Ders

*Ruh ve varlık

7.Ders

*Ruh ve insan

8.Ders

*Ruh ve hayat

 

 

 1. MEVZU: İMAN
 2. MEVZU: NEFS
 3. MEVZU: MİZAÇ
 4. MEVZU: AHLAK
 5. MEVZU: ZİHİN
 6. MEVZU: HAFIZA
 7. MEVZU: AKIL
 8. MEVZU: ZEKA
 9. MEVZU: İRADE
 10. MEVZU: HİS
 11. MEVZU: KALB-İ SELİM
 12. MEVZU: AKL-I SELİM
 13. MEVZU: ZEVK-İ SELİM
 14. MEVZU: VİCDAN
 15. MEVZU: RUH-BEDEN MÜNASEBETİ

17.MEVZU: ŞAHSİYET TERKİBİ

 

 

İKİNCİ KISIM: CEMİYET

 

 1. MEVZU: KALABALIK

1.Ders

*Hayvan kalabalığının tabiatı

2.Ders

*İnsan kalabalığının tabiatı

3.Ders

*Kalabalık nefs ve “birey” merkezlidir

4.Ders

*Kalabalık menfaat merkezlidir

5.Ders

*Kalabalık güç merkezlidir

6.Ders

*Kalabalık çatışmalı beraberliktir

7.Ders

*Kalabalıkta güç dengeleri caridir

8.Ders

*Kalabalıkta maksat birliği yoktur

9.Ders

*Kalabalıkta içtimai örgü yoktur

10.Ders

*Kalabalıkta ahlak yoktur

11.Ders

*Kalabalıkta edep yoktur

12.Ders

*Kalabalıkta fedakarlık yoktur

13.Ders

*Kalabalık hukuka dayanır

14.Ders

*Kalabalık devlete dayanır

15.Ders

*Kalabalık dayanıksızdır

16.Ders

*Kalabalık teşkilatsızdır

 

 

 1. MEVZU: CEMİYET
 2. MEVZU: ŞAHSİYET VE CEMİYET
 3. MEVZU: CEMİYET ŞAHSİYETLER YEKUNU
 4. MEVZU: İÇTİMAİ TERKİP
 5. MEVZU: İÇTİMAİ İRTİBAT ÖRGÜSÜ
 6. MEVZU: İÇTİMAİ MÜNASEBET ÖRGÜSÜ
 7. MEVZU: MÜESSESE ÖRGÜSÜ
 8. MEVZU: CEMİYET VE HAYAT
 9. MEVZU: HAYATIN FERDİ ALTYAPISI
 10. MEVZU: HAYATIN İÇTİMAİ ALTYAPISI
 11. MEVZU: HAYATIN TABİİ MECRALARI
 12. MEVZU: HAYATIN SUNİ MECRALARI
 13. MEVZU: DEVLET VE CEMİYET
 14. MEVZU: DEVLETE DAYANAN CEMİYET
 15. MEVZU: DEVLETSİZ CEMİYET
 16. MEVZU: KENDİNE YETEN CEMİYET
 17. MEVZU: DEVLETİ AYAKTA TUTAN CEMİYET
 18. MEVZU: HUKUK CEMİYETİ
 19. MEVZU: AHLAK CEMİYETİ
 20. MEVZU: EDEP CEMİYETİ
 21. MEVZU: MEFKURE CEMİYETİ
 22. MEVZU: KAMİL CEMİYET
 23. MEVZU: AKL-I SELİM CEMİYETİ

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: DEVLET

 

 1. MEVZU: DEVLET NEDİR

1.Ders

*Devlet nedir

2.Ders

*Cemiyetin tecessüm etmiş hali olarak devlet

3.Ders

*Şahsiyetler teşkilatı olarak devlet

4.Ders

*Teşkilatlılık hali olarak devlet

5.Ders

*Büyük teşkilat olarak devlet

6.Ders

*Muvazene amili olarak devlet

7.Ders

*Mefkure teşkilatı olarak devlet

8.Ders

*Medeniyet mimarı olarak devlet

 

 1. MEVZU: DEVLET VE HUKUK

3.MEVZU: DEVLET VE AHLAK

4.MEVZU: DEVLET VE MEFKURE

5.MEVZU: DEVLET VE ŞAHSİYET

6.MEVZU: DEVLET VE CEMİYET

7.MEVZU: DEVLET VE HAYAT

8.MEVZU: DEVLET VE TEŞKİLAT

9.MEVZU: MÜESSESE ÖRGÜSÜ OLARAK DEVLET

10.MEVZU: DEVLET VE MENSUBİYET

11.MEVZU: DEVLET VE RİYASET

12.MEVZU: BÜYÜK DEVLET NİZAMI (FEDERASYON)

13.MEVZU: KÜÇÜK DEVLET NİZAMI (ÜNİTER DEVLET)

14.MEVZU: DÜNYA DEVLETİ

15.MEVZU: DEVLET ÜSTÜ MÜESSESELER

16.MEVZU: MEDENİYET DEVLETİ

17.MEVZU: DÜNYA HAKİMİYETİ HEDEFİ

18.MEVZU: İNSANLIK HEDEFİ

19.MEVZU: MÜESSİR DEVLET

20.MEVZU: TABİİ TESİR SAHİBİ DEVLET

21.MEVZU: SUNİ TESİR SAHİBİ DEVLET

22.MEVZU: MÜDAHALECİ DEVLET

23.MEVZU: MUHAFIZ DEVLET

 1. MEVZU: AKL-I SELİM DEVLETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF / FİKİR-İLİM-İRFAN /

 

BİRİNCİ KISIM: TEFEKKÜR

 

1.MEVZU: TEFEKKÜR NEDİR

1.Ders

*Tefekkür nedir

2.Ders

*Tefekkür faaliyeti nedir

3.Ders

*Zihni faaliyet nedir

4.Ders

*Zihni faaliyet ile tefekkür faaliyetinin farkı nedir

5.Ders

*Etki-tepki sarmalındaki zihni faaliyet tefekkür faaliyeti zannediliyor

6.Ders

*İnsanda tefekkür melekeleri nedir

7.Ders

*Tefekkür melekesi olarak akıl

8.Ders

*Tefekkür melekesi olarak zeka

9.Ders

*Tefekkür melekesi olarak kalb

10.Ders

*Tefekkür melekesi olarak akl-ı selim

11.Ders

*İnsandaki tefekkür kaynakları nedir

12.Ders

*Selim tefekkür kaynağı olarak ruh

13.Ders

*Selim tefekkür kaynağı olarak kalb

14.Ders

*Marazi düşünce kaynağı olarak nefs

15.Ders

*Marazi düşünce kaynağı olarak şeytan

 

 

2.MEVZU: MÜTEFEKKİR KİMDİR

3.MEVZU: BİLGİ VE TEFEKKÜR

4.MEVZU: İLİM VE TEFEKKÜR

5.MEVZU: İRFAN VE TEFEKKÜR

6.MEVZU: ZİHNİ FAALİYET

7.MEVZU: TEFEKKÜR FAALİYETİ

8.MEVZU: AKIL VE TEFEKKÜR

9.MEVZU: ZEKA VE TEFEKKÜR

10.MEVZU: İRADE VE TEFEKKÜR

11.MEVZU: DEHA VE TEFEKKÜR

12.MEVZU: AKL-I SELİM VE TEFEKKÜR

13.MEVZU: İSLAMİ TEFEKKÜR

14.MEVZU: İSLAMİ TEFEKKÜR USULÜ

15.MEVZU: İSLAM TEFEKKÜR MECRASI

16.MEVZU: İSLAMİ TEFEKKÜR VE FELSEFE

17.MEVZU: FELSEFE

18.MEVZU: FELSEFENİN YETERSİZLİĞİ

19.MEVZU: FELSEFENİN MERKEZSİZLİĞİ

20.MEVZU: FELSEFENİN HAKİKAT YOKSUNLUĞU

 

 

 

İKİNCİ KISIM: İLİM

1.MEVZU: İLİM NEDİR

1.Ders

*Bilgi nedir

2.Ders

*Kanaat nedir

3.Ders

*Zan nedir

4.Ders

*Vehim nedir

5.Ders

*Fikir nedir

6.Ders

*İlim nedir

7.Ders

*Bilgi ile ilmin farkı nedir

8.Ders

*Kanaat ile ilmin farkı nedir

9.Ders

*Zan ile ilmin farkı nedir

10.Ders

*Vehim ile ilmin farkı nedir

11.Ders

*Fikir ile ilmin farkı nedir

12.Ders

*İlim, bilginin nizami çerçeveye alınmış halidir

13.Ders

*İlim, bilginin merkezi bir tertibe tabi tutulmuş halidir

14.Ders

*İlim, imtihan edilmiş halidir

15.Ders

*İlim, bilginin tatbik edilebilir halidir

16.Ders

*Mutlak ilim nedir

17.Ders

*Nispi ilim nedir

18.Ders

*İzafi ilim nedir

 

2.MEVZU: ALİM KİMDİR

3.MEVZU: İSLAM İLİM TELAKKİSİ

4.MEVZU: İSLAM İLİM MÜKTESEBATI

5.MEVZU: BATININ BİLGİ (EPİSTEMOLOJİK) İŞGALİ

6.MEVZU: BATININ ORYANTALİST TAARRUZU

7.MEVZU: BATI AKLININ (POZİTİF AKLIN) YAYGINLIĞI

8.MEVZU: BİLGİ KARANTİNASI

9.MEVZU: İLİMLERİN TASNİFİ

10.MEVZU: KUR’AN İLİMLERİ MECRASI

11.MEVZU: TEVHİD İLİMLERİ MECRASI

12.MEVZU: BEŞERİ İLİMLER MECRASI

13.MEVZU: MÜSPET İLİMLER MECRASI

14.MEVZU: TERKİP İLİMLERİ

15.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK TEFSİR

16.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK HAKİKAT İLMİ

17.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK İNSAN İLMİ

18.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK İNSAN İLMİ

19.MEVZU: TETKİK İLİMLERİ

20.MEVZU: TATBİK İLİMLERİ

21.MEVZU: MESLEK İLİMLERİ

22.MEVZU: YENİ İLİMLERİN KURULMASI

23.MEVZU: İSLAM’IN MEVZU HARİTASI

24.MEVZU: KADİM MÜKTESEBATIN TEDVİNİ

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: İRFAN

 

1.MEVZU: İRFAN NEDİR

1.Ders

*İrfan nedir

2.Ders

*Bilgi ve irfan

3.Ders

*İlim ve irfan

4.Ders

*Tefekkür ve irfan

5.Ders

*Hikmet ve irfan

6.Ders

*İrfan bilgide derinleşmektir

7.Ders

*İrfan ilimde derinleşmektir

8.Ders

*İrfan tefekkürde derinleşmektir

9.Ders

*İrfan aklın ötesinde bir idrak sahibi olmaktır

10.Ders

*İrfan kalb-i selim sahibi olma imkanıdır

11.Ders

*İrfan zevk-i selim sahibi olma imkanıdır

12.Ders

*İrfan akl-ı selim sahibi olma imkanıdır

13.Ders

*İrfan hakikat ilmine vukufiyetin yoludur

14.Ders

*İrfan hakikat bilgisiyle mücehhez hale gelmenin usulüdür

15.Ders

*İrfan külli anlayışın derinlik buududur

16.Ders

*İrfan takvada zirveye giden yoldur

 

2.MEVZU: ARİF KİMDİR

3.MEVZU: İRFAN MECRASI TASAVVUF

4.MEVZU: İRFAN İLMİN DERİNLEŞMİŞ HALİ

5.MEVZU: İRFAN TEFEKKÜRÜN DERİNLEŞMİŞ HALİ

6.MEVZU: İRFAN AKIL ÜSTÜ MANA KEŞFİ

7.MEVZU: KALB-İ SELİM İRFAN MAHALLİ

8.MEVZU: KALB-İ SELİM TECELLİ MAHALLİ

9.MEVZU: KALB-İ SELİM RUHUN SAF TEZAHÜR MAHALLİ

10.MEVZU: İRFAN HAKİKAT YOLU

11.MEVZU: TASAVVUF HAKİKATİN KEŞİF KARARGAHI

12.MEVZU: İLMİN KAYNAĞI OLARAK İRFAN

13.MEVZU: TEFEKKÜRÜN KAYNAĞI OLARAK İRFAN

14.MEVZU: HAYATIN KAYNAĞI OLARAK İRFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF / İDRAK-TECRİT-TERKİP /

 

BİRİNCİ KISIM: İDRAK

 

1.MEVZU: İDRAK NEDİR

1.Ders

*İdrak nedir

2.Ders

*Akıl idraki nedir

3.Ders

*Zeka idraki nedir

4.Ders

*İstidat idraki nedir

5.Ders

*Hissi idrak nedir

6.Ders

*Ruhi idrak nedir

7.Ders

*Zihni idrak nedir

8.Ders

*Kalbi idrak nedir

9.Ders

*Fikren idrak nedir

10.Ders

*Keşfen idrak nedir

11.Ders

*Kalb-i selim idraki nedir

12.Ders

*Zihn-i selim idraki nedir

13.Ders

*Zevk-i selim idraki nedir

14.Ders

*Akl-ı selim idraki nedir

15.Ders

*İradi idrak nedir

16.Ders

*Gayri iradi idrak nedir

 

 

2.MEVZU: RUHİ İDRAK

3.MEVZU: KALBİ İDRAK

4.MEVZU: HİSSİ İDRAK

5.MEVZU: ZEKA İDRAKİ

6.MEVZU: AKIL İDRAKİ

7.MEVZU: AKL-I SELİM İDRAKİ

8.MEVZU: İDRAK VE VARLIK

9.MEVZU: İDRAK VE BİLGİ

10.MEVZU: İDRAK VE MİZAÇ

11.MEVZU: İDRAK VE İSTİDAT

12.MEVZU: İDRAK VE İLK BİLGİ

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM: TECRİT

 

1.MEVZU: TECRİT NEDİR

1.Ders

*Tecrit nedir

2.Ders

*Mana-suret münasebeti nedir

3.Ders

*Sureti aşma hamlesi olarak tecrit

4.Ders

*Gerçek-hakikat münasebeti nedir

5.Ders

*Gerçeği aşma hamlesi olarak tecrit

6.Ders

*Hakikat arayışı olarak tecrit

7.Ders

*Saf mana arayışı olarak tecrit

8.Ders

*Şekilden kurtulma hamlesi olarak tecrit

9.Ders

*Eşyada tecrit

10.Ders

*Bilgide tecrit

11.Ders

*İlimde tecrit

12.Ders

*Tefekkürde tecrit

13.Ders

*Mavera yolculuğu olarak tecrit

14.Ders

*Tevhid yolculuğu olarak tecrit

15.Ders

*Keşif hamlesi olarak tecrit

16.Ders

*Ruhi keşif olarak tecrit

 

 

2.MEVZU: TECRİT İHTİYACI

3.MEVZU: TECRİT ZARURETİ

4.MEVZU: KALBİ TECRİT

5.MEVZU: HİSSİ TECRİT

6.MEVZU: ZEKA TECRİDİ

7.MEVZU: AKIL TECRİDİ

8.MEVZU: AKL-I SELİM TECRİDİ

9.MEVZU: VARLIK VE TECRİT

10.MEVZU: BİLGİ VE TECRİT

11.MEVZU: FİKİR VE TECRİT

12.MEVZU: MÜCERRET TEFEKKÜR

13.MEVZU: MÜŞAHHAS-MÜCERRET ALEM

14.MEVZU: MÜCERRET VARLIK

15.MEVZU: MANA-SURET MÜNASEBETİ

16.MEVZU: TECRİT GÜZERGAHI

17.MEVZU: TECRİT SİLSİLESİ

18.MEVZU: TECRİT MERTEBELERİ

19.MEVZU: TECRİDİN MÜNTEHASI

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: TERKİP

1.MEVZU: TERKİP NEDİR

1.Ders

*Terkip nedir

2.Ders

*Eşyanın terkibi ve teknoloji

3.Ders

*Bilginin terkibi ve bilgi telakkisi

4.Ders

*İlmin terkibi ve ilim telakkisi

5.Ders

*Fikrin terkibi ve dünya görüşü

6.Ders

*Ferdi terkip olarak şahsiyet

7.Ders

*İçtimai terkip olarak cemiyet

8.Ders

*Siyasi terkip olarak devlet

9.Ders

*Büyük terkip misali medeniyet

 

2.MEVZU: TAHLİL NEDİR

3.MEVZU: TERKİP İHTİYACI

4.MEVZU: TERKİP ZARURETİ

5.MEVZU: TERKİP MİMARİSİ

6.MEVZU: TERKİP ÖRGÜSÜ

7.MEVZU: BİLGİ TERKİBİ

8.MEVZU: VARLIK TERKİBİ

9.MEVZU: İÇTİMAİ TERKİP

10.MEVZU: SİYASİ TERKİP

11.MEVZU: TERKİP DENKLEMLERİ

12.MEVZU: TERKİBİ (MÜREKKEP) TEFEKKÜR

13.MEVZU: TERKİP FİKRİ

14.MEVZU: TECRİT VE TERKİP

15.MEVZU: TERKİP VE TEŞKİLAT

16.MEVZU: TERKİP VE MÜESSESE

 

BEŞİNCİ SINIF / İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT /

 

BİRİNCİ KISIM: İNŞA

1.MEVZU: İNŞA NEDİR

1.Ders

*İnşa nedir

2.Ders

*İnşa usulü nedir

3.Ders

*İnşa çerçevesi nedir

4.Ders

*İnşa tekniği nedir

5.Ders

*İnşa edemeyen mevcudu tekrarlar

6.Ders

*İnşa edemeyen başkalarına mahkum olur

7.Ders

*İnşa etmek hayata vaziyet etmektir

8.Ders

*İnşa etmek hayat üzerinde fikri mülkiyet kurmaktır

9.Ders

*Hayat, kendini inşa eden mefkurenin gerçekliğine bağlıdır

10.Ders

*Hayat, kendini inşa eden mefkurenin mecralarında akar

 

2.MEVZU: İNŞA İHTİYACI

3.MEVZU: İNŞA FİKRİ

4.MEVZU: İNŞA FİKRİ MÜTEMMİM FİKİRDİR

5.MEVZU: TEMEL FİKİR-İNŞA FİKRİ

6.MEVZU: İNKILAP FİKRİ-İNŞA FİKRİ

7.MEVZU: ŞAHSİYET İNŞASI

8.MEVZU: TEŞKİLAT İNŞASI

9.MEVZU: MÜESSESE İNŞASI

10.MEVZU: CEMİYET İNŞASI

11.MEVZU: DEVLET İNŞASI

12.MEVZU: MEDENİYET İNŞASI

13.MEVZU: İNŞA FİKRİ-KURUCU KADRO

14.MEVZU: İNŞA SÜREÇLERİ

15.MEVZU: İNŞA MERHALELERİ

 

 

İKİNCİ KISIM: MUHAFAZA

 

1.MEVZU: MUHAFAZA NEDİR

1.Ders

*Muhafaza nedir

2.Ders

*Ne muhafaza edilir

3.Ders

*Neden muhafaza edilir

4.Ders

*Nasıl muhafaza edilir

5.Ders

*Muhafaza edilmezse ne olur

6.Ders

*Muhafaza edilecek olan nasıl seçilir

7.Ders

*Muhafaza edilmeyecek olan atılır mı?

8.Ders

*Muhafaza dereceleri var mı?

9.Ders

*Muhafaza etmek arşivlemek midir?

10.Ders

*Depoya istiflemek muhafaza etmek midir?

11.Ders

*Muhafaza etmek hayatiyetini devam ettirmek midir?

12.Ders

*Ölü muhafaza edilir mi?

13.Ders

*İhya edilemeyen imha mı edilmelidir?

 

2.MEVZU: MUHAFAZAKARLIK NEDİR

3.MEVZU: KADİM-CEDİT MESELESİ

4.MEVZU: YENİLİKÇİLİK NEDİR

5.MEVZU: MUHAFAZA EDİLECEK KIYMET

6.MEVZU: MUHAFAZA EDİLMEYECEK ŞEY

7.MEVZU: İNŞA EDİLEN MUHAFAZA EDİLMELİDİR

8.MEVZU: İNŞA VE MUHAFAZA MÜKTESEBATTIR

9.MEVZU: VARLIĞIN ÖMRÜ VE MUHAFAZA

10.MEVZU: MÜESSESENİN ÖMRÜ VE MUHAFAZA

11.MEVZU: MUHAFAZASI MÜMKÜN OLAN KIYMET

12.MEVZU: MUHAFAZASI MUHAL OLAN ESER

13.MEVZU: ARA DÖNEM MÜESSESELERİNİN MUHAFAZASI

14.MEVZU: KALICI MÜESSESELERİN MUHAFAZASI

15.MEVZU: MEDENİYET MÜESSESELERİNİN MUHAFAZASI

16.MEVZU: MUHAFAZA VE İNKİŞAF

17.MEVZU: MUHAFAZA VE TEKAMÜL

18.MEVZU: MUHAFAZA VE TECDİT

19.MEVZU: MUHAFAZA VE YENİDEN İNŞA

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: TECDİT

 

1.MEVZU: TECDİT NEDİR

1.Ders

*Tecdit nedir

2.Ders

*Yenilikçilik bir ideoloji midir

3.Ders

*Tecdit ilericilik midir

4.Ders

*Değişim tecdit midir

5.Ders

*Değişim, istikametinden bağımsız olarak iyi midir

6.Ders

*Geriye doğru yürüyen değişim yenilik midir

7.Ders

*Tecdit ve değişim

8.Ders

*Tecdit ve ilericilik

9.Ders

*Tecdit için müktesebat gerekir

10.Ders

*Müktesebatı umursamayan değişim tecdit değildir

11.Ders

*Müktesebatı imha eden değişim tecdit değildir

12.Ders

*Köksüz yenilik, imha hareketidir

13.Ders

*Usule bağlanmayan tecdit reformdur

14.Ders

*Tecditte esasın muhafazası şarttır

15.Ders

*Esası tecdit etmek imha hareketidir

16.Ders

*Tecdit, kadimi imha etmek değildir

17.Ders

*Tecdit, kadimi harekete geçirmektir

18.Ders

*Tecdit, kadimin doğurganlığını sağlamaktır

19.Ders

*Tecdit, kadimden hareketle yeni meselelere izah getirmektir

20.Ders

*Tecdit, esasın muhafazası ile tatbikatın yenilenmesidir

21.Ders

*Tecdit, müşahhas müesseselerin yenilenmesidir

 

2.MEVZU: TECDİT USULÜ NEDİR

3.MEVZU: NELER TECDİT EDİLİR

4.MEVZU: TECDİDİ MÜMKÜN OLAN ESER

5.MEVZU: TECDİDİ MUHAL OLAN ESER

6.MEVZU: TECDİT-MUHAFAZA MUVAZENESİ

7.MEVZU: TECDİT-İNŞA MUVAZENESİ

8.MEVZU: TECDİT VE YENİDEN İNŞA

9.MEVZU: FİKİR VE ANLAYIŞIN TECDİDİ

10.MEVZU: İLMİN TECDİDİ

11.MEVZU: KÜLTÜRÜN TECDİDİ

12.MEVZU: GELENEĞİN TECDİDİ

13.MEVZU: MÜESSESENİN TECDİDİ

14.MEVZU: DEVLETİN TECDİDİ

15.MEVZU: MEDENİYETİN TECDİDİ

16.MEVZU: HAYATIN TECDİDİ

17.MEVZU: TECDİT VE REFORM

18.MEVZU: TECDİT VE KÖKSÜZLÜK

19.MEVZU: TECDİT VE ORYANTALİZM

20.MEVZU: TECDİT VE SAPKINLIK

21.MEVZU: TECDİT VE İHTİLAL

 

 

 

 

 

Kapalı
Kapalı