2. Sınıf Mevzu Haritası

İKİNCİ SINIF-ŞAHSİYET-CEMİYET-DEVLET

 

BİRİNCİ KISIM: ŞAHSİYET

 1. MEVZU: RUH

1.Ders

*Ruh

-Ruhun tabiatı

2.Ders

*Ruh ve ferd

-Ruhun ferdiyeti inşa ve temsil salahiyeti

-Ruh, nihai merkezdir

-Mizaç ruha bağlıdır

-Beden ruha bağlıdır

3.Ders

*Ruh ve iman

-Her ruh mümindir

-İman ruhun tabii temayülüdür

-Ruh ve kalb

4.Ders

*Ruh ve ahlak

5.Ders

*Ruh ve şahsiyet

-Şahsiyetin kurucu unsuru

-Şahsiyetin merkezi unsuru

Ders

*Ruh ve varlık

Ders

*Ruh ve insan

Ders

*Ruh ve hayat

 

 1. MEVZU: İMAN

1.Ders

*İmanın Tabiatı

2.Ders

*İmanın zarureti

3.Ders

*Asli iman

4.Ders

*Tevhid

5.Ders

*İmanın ifsadı

6.Ders

*Nefsin imanı ifsadı

7.Ders

*Aklın imanı ifsadı

8.Ders

*Bilginin imanı ifsadı

9.Ders

*İman ve akl-ı selim

10.Ders

*İmanın kaynağı olarak akl-ı selim

11.Ders

*İmanın muhafızı olarak akl-ı selim

12.Ders

*İmanın inkişafı için akl-ı selim

13.Ders

*İman ve ahlak

14.Ders

*Ahlakın kaynağı iman

15.Ders

*İmanın muhafızı ahlak

16.Ders

*İman ve hayat

17.Ders

*Hayatın kaynağı olarak iman

18.Ders

*Hayat imanın tatbikatıdır

 

 1. MEVZU: NEFS

1.Ders

*Nefsin tabiatı

2.Ders

*Nefsin gücü

3.Ders

*Nefsin sirayet istidadı

4.Ders

*Ruh ve nefs

5.Ders

*Ruhu perdeleyen güç, nefs

6.Ders

*Ruhi hamleleri kullanan nefs

7.Ders

*Nefs ve iman

8.Ders

*Nefsin imanı

9.Ders

*Nefs ve akıl

10.Ders

*Aklın kaynağı olarak nefs

11.Ders

*Aklı kölesi yapan nefs

12.Ders

*Nefs ve tefekkür

13.Ders

*Tefekkürü ifsat eden nefs

14.Ders

*Nefs ve ahlak

15.Ders

*Nefs ahlakı

16.Ders

*Ahlakı ifsat eden nefs

17.Ders

*Nefs ve hak

18.Ders

*Nefsin hak fetişizmi

19.Ders

*Nefsin hak istismarı

20.Ders

*Nefs terbiyesi

21.Ders

*Nefsin zapt edilemezliği

22.Ders

*Nefs terbiyesinin zarureti

23.Ders

*Nefs terbiyesinin yolu

24.Ders

*Nefs ve akl-ı selim

 

 1. MEVZU: MİZAÇ

1.Ders

*Mizaç nedir

2.Ders

*Mizacın insan terkibindeki yeri

3.Ders

*İnsan tabiat haritası

4.Ders

*Ferdi mizaç haritası

5.Ders

*Mizacın değişmezliği

6.Ders

*Mizaç hususiyetleri

7.Ders

*Mizacın kaynağı olarak ruh

8.Ders

*Mizacın kaynağı olarak nefs

9.Ders

*Müspet mizaç hususiyetleri

10.Ders

*Menfi mizaç hususiyetleri

11.Ders

*Mizaç ve iman

12.Ders

*Mümin mizaç

13.Ders

*Münkir mizaç

14.Ders

*Ferdi ufuk olarak mizaç

15.Ders

*Mizaç ve ahlak

16.Ders

*Tabii ahlak (mizaç), kesbi ahlak

17.Ders

*Mizaç-ahlak muvazenesi

18.Ders

*Mizaç-ahlak-şahsiyet

19.Ders

*Mizaç ve istidatlar

20.Ders

*İstidatlar mizacın ana caddeleridir

21.Ders

*Mizaç ve hayat

22.Ders

*Ferdi hayat mizacın tahakkukudur

23.Ders

*İstidatlar hayatı cezbeder

24.Ders

*Mizaç ve akıl

25.Ders

*Mizaç ve tefekkür

26.Ders

*Mizaç ve kader

27.Ders

*Mizaç ve akl-ı selim

28.Ders

*Akl-ı selime uygun mizaç haritası

29.Ders

*İdrak için akl-ı selim mizacı

30.Ders

*İtaat için akl-ı selim mizacı

31.Ders

*Alim için akl-ı selim mizacı

32.Ders

*Mütefekkir için akl-ı selim mizacı

33.Ders

*Talebe için akl-ı selim mizacı

 

 1. MEVZU: AHLAK

1.Ders

*Ahlak nedir

2.Ders

*Tabii ahlak, kesbi ahlak

Ders

*Ahlak ve ruh

Ders

*Ahlak ve iman

Ders

*Ahlak ve akıl

Ders

*Ahlak ve zeka

Ders

*Ahlak ve idrak

Ders

*Ahlak ve itaat

Ders

*Ahlak ve isyan

Ders

*Ahlak ve hayat

 

 1. MEVZU: ZİHİN

1.Ders

*Zihin nedir

2.Ders

*Zihni evren

Ders

*Zihni evrenin doğuşu

3.Ders

*Zihni evrenin bütünlüğü

Ders

*Zihni evrendeki kesintisiz deveran

Ders

*Zihni evren ve ruh

Ders

*Zihni evren ve iman

Ders

*Zihni evren ve nefs

Ders

*Zihni evren ve hafıza

Ders

*Zihni evren ve akıl

Ders

*Zihni evren ve zeka

Ders

*Zihni evren ve bilgi

Ders

*Zihni evren ve eşya

Ders

*Zihni faaliyet

Ders

*Tefekkür faaliyeti

Ders

*Zihni evren ve hayat

Ders

*Zihni evrenin ufku

Ders

*Hayatın ufku

 

 1. MEVZU: HAFIZA

1.Ders

*Hafıza nedir

2.Ders

*Hafızanın tabiatı

3.Ders

*Hafıza ve zihni evren

Ders

*Hafızanın doğuşu

Ders

*Hafıza evreni

Ders

*Hafızanın kayıt yolları

Ders

*Hafızanın arşiv nizamı

Ders

*Hafızadaki deveran

Ders

*Hafızanın ezber kaydı

Ders

*Hafızanın bilgi kaydı

Ders

*Hafızanın ilim kaydı

Ders

*Hafızanın fikir kaydı

Ders

*Hafızanın tecrübe kaydı

Ders

*Hafızanın intiba kaydı

Ders

*Hafıza ve zeka

Ders

*Hafıza ve akıl

Ders

*Hafıza ve akl-ı selim

 

 1. MEVZU: AKIL

1.Ders

*Akıl nedir

2.Ders

*Aklın kaynağı nedir

3.Ders

*Akıl ve ruh

Ders

*Akıl ve mizaç

Ders

*Akıl ve iman

Ders

*Akıl ve nefs

Ders

*Akıl ve ahlak

Ders

*Akıl ve zeka

Ders

*Akıl ve istidatlar

Ders

*Akıl ve bilgi

Ders

*Akıl ve fikir

Ders

*Aklın teşekkülü

Ders

*Aklın inşaı

Ders

*Aklın teşekkül süreçleri

Ders

*Aklın ufku

Ders

*Aklın sınırları

Ders

*Akıl üstü idrak merkezleri

Ders

*Pozitif akıl

Ders

*Matematik akıl

Ders

*Niteliksiz akıl

Ders

*Nefse bağlı akıl

Ders

*Akıl ve akl-ı selim

Ders

*Aklın inkişafı

Ders

*Aklın inkişafının nihayeti, akl-ı selim

Ders

*Aklın ruha bağlanmış hali, akl-ı selim

Ders

*Akl-ı selimin teşekkülü

 

 1. MEVZU: ZEKA

 

 1. MEVZU: İRADE

 

 1. MEVZU: HİS

 

 1. MEVZU: KALB-İ SELİM

 

 1. MEVZU: AKL-I SELİM

 

 1. MEVZU: ZEVK-İ SELİM

 

 1. MEVZU: VİCDAN

 

 1. MEVZU: RUH-BEDEN MÜNASEBETİ

 

 

17.MEVZU: ŞAHSİYET TERKİBİ

Ders

*Şahsiyet nedir

Ders

*Şahsiyet terkibi

Ders

*Şahsiyet terkibinin unsurları

Ders

*Şahsiyet terkibinin merkezi unsuru

Ders

*Şahsiyetin merkezi unsuru olarak ruh

Ders

*Şahsiyetin merkezi unsuru olarak iman

Ders

*Şahsiyetin merkezi unsuru olarak akl-ı selim

Ders

*Şahsiyetin muhafızı olarak ahlak

Ders

*Şahsiyetin muhafızı olarak usul

Ders

*Şahsiyetin muhafızı olarak mefkure

Ders

*Yanlış terkip misalleri

Ders

*Yanlış şahsiyetin merkezi unsuru olarak nefs

Ders

*Yanlış şahsiyetin merkezi unsuru olarak pozitif akıl

Ders

*Yanlış şahsiyetin merkezi unsuru olarak matematik akıl

Ders

*Yanlış şahsiyetin muhafızı olarak şirk

Ders

*Yanlış şahsiyetin muhafızı olarak çarpık anlayışlar

Ders

*Yanlış şahsiyetin muhafızı olarak gerçeklik

Ders

*Yanlış şahsiyetin muhafızı olarak menfaat

 

İKİNCİ KISIM: CEMİYET

 1. MEVZU: KALABALIK

Ders

*Hayvan kalabalığının tabiatı

Ders

*İnsan kalabalığının tabiatı

Ders

*Kalabalık nefs ve “birey” merkezlidir

Ders

*Kalabalık menfaat merkezlidir

Ders

*Kalabalık güç merkezlidir

Ders

*Kalabalık çatışmalı beraberliktir

Ders

*Kalabalıkta güç dengeleri caridir

Ders

*Kalabalıkta maksat birliği yoktur

Ders

*Kalabalıkta içtimai örgü yoktur

Ders

*Kalabalıkta ahlak yoktur

Ders

*Kalabalıkta edep yoktur

Ders

*Kalabalıkta fedakarlık yoktur

Ders

*Kalabalık hukuka dayanır

Ders

*Kalabalık devlete dayanır

Ders

*Kalabalık dayanıksızdır

Ders

*Kalabalık teşkilatsızdır

 

 1. MEVZU: CEMİYET

Ders

*Cemiyetin tabiatı

Ders

*Cemiyet ruh ve şahsiyet merkezlidir

Ders

*Cemiyet fedakarlık merkezlidir

Ders

*Cemiyet ahlak merkezlidir

Ders

*Cemiyet yardımlaşma birliğidir

Ders

*Cemiyette ahlak muvazenesi vaki ve caridir

Ders

*Cemiyette maksat birliği mevcuttur

Ders

*Cemiyette içtimai örgü mevcuttur

Ders

*Cemiyet ahlakın tecessüm etmiş halidir

Ders

*Cemiyet edepli beraberliktir

Ders

*Cemiyet fedakarlıkla inşa edilir

Ders

*Cemiyet ahlaka dayanır, hukuk tarafından korunur

Ders

*Cemiyetin mukavemet gücü yüksektir

Ders

*Cemiyet teşkilatlıdır

 

 1. MEVZU: ŞAHSİYET VE CEMİYET

Ders

*Şahsiyet cemiyetin kurucu unsurudur

Ders

*Cemiyet, şahsiyetler yekunudur

Ders

*Şahsiyet olmadan içtimai örgü muhaldir

Ders

*Şahsiyet, ferdiyet ile içtimaiyatın terkibidir

Ders

*Şahsiyet, ferd ile cemiyeti birbirine bağlar

Ders

*Ahlak hem şahsiyeti hem de cemiyeti inşa eder

Ders

*Ahlak, şahsiyeti inşa ve cemiyeti tesis eder

Ders

*Hukuk, şahsiyet ve cemiyeti muhafaza eder

 

 1. MEVZU: CEMİYET ŞAHSİYETLER YEKUNU

 

 1. MEVZU: İÇTİMAİ TERKİP
 1. MEVZU: İÇTİMAİ İRTİBAT ÖRGÜSÜ
 2. MEVZU: İÇTİMAİ MÜNASEBET ÖRGÜSÜ
 3. MEVZU: MÜESSESE ÖRGÜSÜ
 4. MEVZU: CEMİYET VE HAYAT
 5. MEVZU: HAYATIN FERDİ ALTYAPISI
 6. MEVZU: HAYATIN İÇTİMAİ ALTYAPISI
 7. MEVZU: HAYATIN TABİİ MECRALARI
 8. MEVZU: HAYATIN SUNİ MECRALARI
 9. MEVZU: DEVLET VE CEMİYET
 10. MEVZU: DEVLETE DAYANAN CEMİYET
 11. MEVZU: DEVLETSİZ CEMİYET
 12. MEVZU: KENDİNE YETEN CEMİYET
 13. MEVZU: DEVLETİ AYAKTA TUTAN CEMİYET
 14. MEVZU: HUKUK CEMİYETİ
 15. MEVZU: AHLAK CEMİYETİ
 16. MEVZU: EDEP CEMİYETİ
 17. MEVZU: MEFKURE CEMİYETİ
 18. MEVZU: KAMİL CEMİYET
 19. MEVZU: AKL-I SELİM CEMİYETİ

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: DEVLET

 1. MEVZU: DEVLET NEDİR

Ders

*Devlet nedir

Ders

*Cemiyetin tecessüm etmiş hali olarak devlet

Ders

*Şahsiyetler teşkilatı olarak devlet

Ders

*Teşkilatlılık hali olarak devlet

Ders

*Büyük teşkilat olarak devlet

Ders

*Muvazene amili olarak devlet

Ders

*Mefkure teşkilatı olarak devlet

Ders

*Medeniyet mimarı olarak devlet

 

 1. MEVZU: DEVLET VE HUKUK

Ders

*Hukukun kaynağı olarak devlet

Ders

*Devletin kaynağı olarak hukuk

Ders

*Hukukun üstünlüğü ve devlet

Ders

*Üstün hukuk ve devlet

Ders

*Hukukun bağımsızlığı ve devlet

Ders

*Hukukun bağımsızlığını temin edecek müesseseler

Ders

*Hukukun bağımsızlığını temin edecek kültür

Ders

*Yargının bağımsızlığı ve devlet

Ders

*Hukukun karşısında ferd, cemiyet, devlet

Ders

*Devletin muhafızı olarak hukuk

Ders

*Hukukun muhafızı olarak devlet

Ders

*Hukukun muhafızı olarak cemiyet

Ders

*Hukukun muhafızı olarak şahsiyet ve hakimlik mesleği

Ders

*Hukukun emir subayı olarak devlet

Ders

*Hukukun emir subayı olarak yargı

 

3.MEVZU: DEVLET VE AHLAK

Ders

*Dünya görüşü olarak ahlak

Ders

*Devlet ve cemiyetin dünya görüşü olarak ahlak

Ders

*Cemiyet ile devleti terkip eden unsur olarak ahlak

Ders

*Devlet ve cemiyetin muhafızı olarak ahlak

Ders

*Devlet ve cemiyetin mefkure birliğini sağlayan ahlak

Ders

*İhtilafları çözen kaynak olarak ahlak

Ders

*İdare edebilme ve idare edilebilme mahareti kazandıran ahlak

Ders

*İtaati nizami çerçeveye oturtan muhteva olarak ahlak

Ders

*İtirazı usule bağlayan muhteva olarak ahlak

Ders

*Devlet ve cemiyeti besleyen kaynak olarak ahlak

Ders

*Maliyeti düşüren kaynak olarak ahlak

Ders

*Verimliliği artıran kaynak olarak ahlak

Ders

*Devleti güçlü kılan kaynak olarak ahlak

Ders

*Cemiyeti fedakar ve dayanıklı kılan kaynak olarak ahlak

Ders

*Devlet ve cemiyeti büyük hedeflere sevk eden muhteva

Ders

*Dünya devletinin asli kaynağı olarak ahlak

Ders

*Medeniyet devletini mümkün kılan muhteva olarak ahlak

 

4.MEVZU: DEVLET VE MEFKURE

Ders

*Devlet ve mefkure

Ders

*Devletin mefkure ihtiyacı

Ders

*İdeolojik devletlerin kötü tecrübe ve intibaı

Ders

*Mefkuresiz devletin imkansızlığı

Ders

*Mefkuresizlik, batı tahakkümünün altyapısıdır

Ders

*Mefkuresizlik, devletin tarifini bile imkansızlaştırır

Ders

*Mefkuresizleşen devletler, kaçınılmaz olarak batılı değerlere bağlanır

Ders

*“Evrensel değerler”, batının en büyük manevrasıdır

Ders

*Mefkure, ferd, cemiyet ve devleti aynı istikamete sevk eder

Ders

*Mefkure, ferd, cemiyet ve devletin muharrik kuvvetidir

Ders

*Mefkure, fikri ihtiyacı karşılar

Ders

*Mefkuresiz devlet, fikir ve ilme kıymet veremez

Ders

*Mefkuresizlik, şahsiyet, cemiyet ve devlet inşasına manidir

 

5.MEVZU: DEVLET VE ŞAHSİYET

Ders

*Devlet, nizam ve insan üzerine bina edilir

Ders

*İnsan şahsiyet seviyesine çıkmalıdır

Ders

*Şahsiyet yoksa devletin iki ayağından birisi eksiktir

Ders

*Şahsiyet yoksa nizam yoktur

Ders

*Şahsiyet yoksa sadece nizam kafi gelmez

Ders

*Şahsiyet yoksa devlet otoriterleşir

Ders

*Şahsiyet, nizamın tecessüm etmiş halidir

Ders

*Devlet en büyük hükmi şahsiyettir

Ders

*İnsanlarda şahsiyet yoksa devlette hükmi şahsiyet olmaz

Ders

*Hükmi şahsiyet haline gelemeyen devlet, mafya teşkilatıdır

Ders

*Hukuk nizamdır, ahlak şahsiyet

Ders

*Sadece hukuka dayanan devlet, şahsiyetten mahrum nizam arayışıdır

Ders

*Şahsiyetsiz nizam arayışı, kadavraya insan muamelesi yapmaktır

 

6.MEVZU: DEVLET VE CEMİYET

Ders

*Cemiyeti şahsiyetler inşa eder

Ders

*Cemiyet devleti inşa eder

Ders

*Cemiyet haline gelememiş kalabalıkların devleti olmaz

Ders

*Cemiyet haline gelememiş kalabalıklar çıplak iktidara mahkumdur

Ders

*Cemiyet, büyük teşkilat olan devleti, gerçek devlet yapar

Ders

*Cemiyet, devleti ayakta tutar

Ders

*Devlet, cemiyeti muhafaza eder

Ders

*Devlet, cemiyetin inkişafı için tedbirler alır

Ders

*Devlet ve cemiyet insicamını mefkure tesis eder

Ders

*Şahsiyetlerden mürekkep cemiyet, haklarını bilir

Ders

*Devlet cemiyet haline gelmiş halkın haklarını ihlal edemez

Ders

*Devlet ile cemiyet arasında muvazene esastır

Ders

 

7.MEVZU: DEVLET VE HAYAT

8.MEVZU: DEVLET VE TEŞKİLAT

9.MEVZU: MÜESSESE ÖRGÜSÜ OLARAK DEVLET

10.MEVZU: DEVLET VE MENSUBİYET

11.MEVZU: DEVLET VE RİYASET

12.MEVZU: BÜYÜK DEVLET NİZAMI

13.MEVZU: KÜÇÜK DEVLET NİZAMI

14.MEVZU: DÜNYA DEVLETİ

15.MEVZU: DEVLET ÜSTÜ MÜESSESELER

16.MEVZU: MEDENİYET DEVLETİ

17.MEVZU: DÜNYA HAKİMİYETİ HEDEFİ

18.MEVZU: İNSANLIK HEDEFİ

19.MEVZU: MÜESSİR DEVLET

20.MEVZU: TABİİ TESİR SAHİBİ DEVLET

21.MEVZU: SUNİ TESİR SAHİBİ DEVLET

22.MEVZU: MÜDAHALECİ DEVLET

23.MEVZU: MUHAFIZ DEVLET

 1. MEVZU: AKL-I SELİM DEVLETİ

 

NOT: Çalışmalar devam ediyor

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı