5. Sınıf Mevzu Haritası

BEŞİNCİ SINIF-İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT-

 

BİRİNCİ KISIM: İNŞA

1.MEVZU: İNŞA NEDİR

Ders

*İnşa nedir

Ders

*İnşa usulü nedir

Ders

*İnşa çerçevesi nedir

Ders

*İnşa tekniği nedir

Ders

*İnşa edemeyen mevcudu tekrarlar

Ders

*İnşa edemeyen başkalarına mahkum olur

Ders

*İnşa etmek hayata vaziyet etmektir

Ders

*İnşa etmek hayat üzerinde fikri mülkiyet kurmaktır

Ders

*Hayat, kendini inşa eden mefkurenin gerçekliğine bağlıdır

Ders

*Hayat, kendini inşa eden mefkurenin mecralarında akar

 

 

2.MEVZU: İNŞA İHTİYACI

Ders

*Ezber ve tekrarı aşmak için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Mefkuremizi hayatın merkezine dikmek için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Anlayıp anlamadığımızı anlamak için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Anladığımızı hayata aktarmak için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Fikrimizin olup olmadığını anlamak için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Fikrimizi hayatta test etmek için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Fikir ve hareket adamlarını sahtelerinden tefrik etmek için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Nefs muhasebesi için inşa hamlesine ihtiyacımız var

Ders

*Mefkurenin mi yoksa nefsimizin mi peşinden koştuğumuzu anlamak için inşa hamlesine ihtiyacımız var

 

 

3.MEVZU: İNŞA FİKRİ

 

MEVZU: İNŞA FİKRİ MÜTEMMİM FİKİRDİR

MEVZU: TEMEL FİKİR-İNŞA FİKRİ

MEVZU: İNKILAP FİKRİ-İNŞA FİKRİ

MEVZU: ŞAHSİYET İNŞASI

MEVZU: TEŞKİLAT İNŞASI

MEVZU: MÜESSESE İNŞASI

MEVZU: CEMİYET İNŞASI

MEVZU: DEVLET İNŞASI

MEVZU: MEDENİYET İNŞASI

MEVZU: İNŞA FİKRİ-KURUCU KADRO

MEVZU: İNŞA SÜREÇLERİ

MEVZU: İNŞA MERHALELERİ

 

 

İKİNCİ KISIM: MUHAFAZA

1.MEVZU: MUHAFAZA NEDİR

Ders

*Muhafaza nedir

Ders

*Ne muhafaza edilir

Ders

*Neden muhafaza edilir

Ders

*Nasıl muhafaza edilir

Ders

*Muhafaza edilmezse ne olur

Ders

*Muhafaza edilecek olan nasıl seçilir

Ders

*Muhafaza edilmeyecek olan atılır mı?

Ders

*Muhafaza dereceleri var mı?

Ders

*Muhafaza etmek arşivlemek midir?

Ders

*Depoya istiflemek muhafaza etmek midir?

Ders

*Muhafaza etmek hayatiyetini devam ettirmek midir?

Ders

*Ölü muhafaza edilir mi?

Ders

*İhya edilemeyen imha mı edilmelidir?

 

2.MEVZU: MUHAFAZAKARLIK NEDİR

Ders

*Muhafazakarlık nedir?

Ders

*Muhafazakarlık müstakil bir ideoloji midir?

Ders

*Muhafazakarlık ölü seviciliğine nasıl dönüşür

Ders

*Muhafazakarlık tecdit hareketine mani olur mu?

Ders

*Muhafazakarlık tarihe mahkumiyet midir?

Ders

*Muhafazakarlık ve hayatın dışına savrulmak

Ders

*Muhafazakarlık ve tefekkür zafiyeti

Ders

*Muhafazakarlık ve müktesebata sadakat

Ders

*Muhafazakarlık ve geleneğe sadakat

 

3.MEVZU: KADİM-CEDİT MESELESİ

Ders

*Eski eser, eskimiş eser

Ders

*Eski eser, ömrünü tamamlamış eser

Ders

*Eski eser, zamanı geçmiş eser

Ders

*Zaman üstü kıymet

Ders

*Zaman üstü kıymette zaman cari değildir

Ders

*Zaman üstü kıymet eskimez

Ders

*Zaman üstü kıymetin hususiyetleri

Ders

*Zaman üstü kıymet tecdit edilmez

Ders

*Kadim, yeninin babasıdır, babasız evlat olmaz

Ders

*Babasız evlat piçtir, piçten “doğru” olmaz

Ders

*Eski olması yanlış olduğuna delil olmaz

Ders

*Yeni olması doğru olduğuna delil olmaz

Ders

*Kadim-cedit silsilesinin muhafazası, yeninin meşruiyetidir

 

4.MEVZU: YENİLİKÇİLİK NEDİR

Ders

*Yenilikçilik tarifsiz bir bakıştır

Ders

*Yenilikçilik çetin ve girift izahlara muhtaçtır

Ders

*Kadim müktesebatı olanların yenilikçiliği manasızdır

Ders

*Kadime yaslanarak yenilikçilik olabilir, onun adı da tecdit hareketidir

Ders

*Kadimi reddeden yenilikçilik ihanettir

Ders

*Kadimi hafife alan yenilikçilik izahsızdır

Ders

*Silsileyi inkar eden yenilikçilik imha hareketidir

Ders

*Usulü reddeden yenilikçilik reformdur

 

 

5.MEVZU: MUHAFAZA EDİLECEK KIYMET

Ders

*Muhafazası mutlak olan kıymet

Ders

*Mutlak ilim (Kitap ve Sünnet) mutlak muhafaza altındadır

Ders

*Zaman üstü kıymet mutlak muhafaza altındadır

Ders

*Zamana dayanaklı olan eser muhafaza altındadır

Ders

*Miadını doldurmamış kıymet muhafaza edilmelidir

Ders

*Tatbikat altyapısı ve şartları devam eden kıymet muhafaza edilmelidir

Ders

*Doğru, iyi, güzel neticeler vermeye devam eden kıymet muhafaza edilmelidir

Ders

*İçtimai bünyeyi ayakta tutan kıymet muhafaza edilmelidir

Ders

*İtimat ve itibar merkezleri muhafaza edilmelidir

Ders

*Yenisi ikame edilemeyen kıymet muhafaza edilmelidir

Ders

*Yokluğu boşluk ve keşmekeş oluşturacak kıymet muhafaza edilmelidir

 

 

6.MEVZU: MUHAFAZA EDİLMEYECEK ŞEY

Ders

*Zamanı geçmiş kıymet muhafaza edilmez

Ders

*Miadı dolmuş kıymet, ölüyü evde muhafaza etmek gibidir

Ders

*Tatbikat şartları yok olmuş kıymet muhafaza edilmez

Ders

*Yanlış, kötü, çirkin neticeler veren kıymet muhafaza edilmez

Ders

*Hayatın kendisini terk ettiği kıymet muhafaza edilmez

Ders

*Zarar vermeye başlayan kıymet muhafaza edilmez

Ders

*Hayatta bir boşluk dolduramaz hale gelen kıymet muhafaza edilmez

Ders

*Kuruluş maksadı olan maksadı gerçekleştiremeyen müessese muhafaza edilmez

Ders

*Hayatı taşıyamaz hale gelen müessese muhafaza edilmez

Ders

*Hayatın akış ritmini bozan, yavaşlatan, durduran müessese muhafaza edilmez

Ders

*Hayatın ve cemiyetin muvazenesini bozan kıymet muhafaza edilmez

Ders

*İtimat ve itibarını kaybeden müessese muhafaza edilmez

 

 

7.MEVZU: İNŞA EDİLEN MUHAFAZA EDİLMELİDİR

Ders

*İnşa edilen muhafaza edilmelidir

Ders

*Her inşa edilenin bir muhafaza müddeti vardır

Ders

*Muhafaza müddetinde imha, yıkımdır

Ders

*İnşa edilen muhafaza edilemezse inşa hamlesi devam etmez

Ders

*Kısa devridaimlerle baştan başlamak, inşa faaliyetini akamete uğratır

 

 

 

8.MEVZU: İNŞA VE MUHAFAZA MÜKTESEBATTIR

9.MEVZU: VARLIĞIN ÖMRÜ VE MUHAFAZA

10.MEVZU: MÜESSESENİN ÖMRÜ VE MUHAFAZA

 

11.MEVZU: MUHAFAZASI MÜMKÜN OLAN KIYMET

Ders

*Muhafaza zamanı nedir?

Ders

*Muhafaza zamanının ölçüsü nasıl tespit edilir?

 

12.MEVZU: MUHAFAZASI MUHAL OLAN ESER

13.MEVZU: ARA DÖNEM MÜESSESELERİNİN MUHAFAZASI

14.MEVZU: KALICI MÜESSESELERİN MUHAFAZASI

15.MEVZU: MEDENİYET MÜESSESELERİNİN MUHAFAZASI

16.MEVZU: MUHAFAZA VE İNKİŞAF

17.MEVZU: MUHAFAZA VE TEKAMÜL

18.MEVZU: MUHAFAZA VE TECDİT

19.MEVZU: MUHAFAZA VE YENİDEN İNŞA

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: TECDİT

1.MEVZU: TECDİT NEDİR

Ders

*Tecdit nedir?

Ders

*Yenilikçilik bir ideoloji midir?

Ders

*Tecdit ilericilik midir?

Ders

*Değişim tecdit midir?

Ders

*Değişim, istikametinden bağımsız olarak iyi midir?

Ders

*Geriye doğru yürüyen değişim yenilik midir?

Ders

*Tecdit ve değişim

Ders

*Tecdit ve ilericilik

Ders

*Tecdit için müktesebat gerekir

Ders

*Müktesebatı umursamayan değişim tecdit değildir

Ders

*Müktesebatı imha eden değişim tecdit değildir

Ders

*Köksüz yenilik, imha hareketidir

Ders

*Usule bağlanmayan tecdit reformdur

Ders

*Tecditte esasın muhafazası şarttır

Ders

*Esası tecdit etmek imha hareketidir

Ders

*Tecdit, kadimi imha etmek değildir

Ders

*Tecdit, kadimi harekete geçirmektir

Ders

*Tecdit, kadimin doğurganlığını sağlamaktır

Ders

*Tecdit, kadimden hareketle yeni meselelere izah getirmektir

Ders

*Tecdit, esasın muhafazası ile tatbikatın yenilenmesidir

Ders

*Tecdit, müşahhas müesseselerin yenilenmesidir

 

2.MEVZU: TECDİT USULÜ NEDİR

Ders

*Tecdit usulü nedir

Ders

*Esasın muhafazası şiarı

Ders

*Usulün muhafazası şiarı

Ders

*Çerçevenin muhafazası şiarı

Ders

*Mecranın muhafazası şiarı

Ders

*Müktesebatın muhafazası şiarı

Ders

*Silsilenin muhafazası şiarı

Ders

*İlliyet rabıtasının muhafazası şiarı

Ders

*Tecrübenin muhafazası şiarı

 

3.MEVZU: NELER TECDİT EDİLİR?

Ders

*Şekil tecdit edilir

Ders

*Suret tecdit edilir

Ders

*Terkip tecdit edilir

Ders

*Tatbikat şekilleri tecdit edilir

Ders

*Teşkilatlar tecdit edilir

Ders

*Müşahhas müesseseler tecdit edilir

Ders

*Alet tecdit edilir

Ders

*Vasıta tecdit edilir

Ders

*Anlayış tecdit edilir

Ders

*Fikir tecdit edilir

 

 

4.MEVZU: TECDİDİ MÜMKÜN OLAN ESER

 

 

 

5.MEVZU: TECDİDİ MUHAL OLAN ESER

6.MEVZU: TECDİT-MUHAFAZA MUVAZENESİ

7.MEVZU: TECDİT-İNŞA MUVAZENESİ

8.MEVZU: TECDİT VE YENİDEN İNŞA

9.MEVZU: FİKİR VE ANLAYIŞIN TECDİDİ

10.MEVZU: İLMİN TECDİDİ

11.MEVZU: KÜLTÜRÜN TECDİDİ

12.MEVZU: GELENEĞİN TECDİDİ

13.MEVZU: MÜESSESENİN TECDİDİ

14.MEVZU: DEVLETİN TECDİDİ

15.MEVZU: MEDENİYETİN TECDİDİ

16.MEVZU: HAYATIN TECDİDİ

17.MEVZU: TECDİT VE REFORM

18.MEVZU: TECDİT VE KÖKSÜZLÜK

19.MEVZU: TECDİT VE ORYANTALİZM

20.MEVZU: TECDİT VE SAPKINLIK

21.MEVZU: TECDİT VE İHTİLAL

22.MEVZU: TECDİT BİDATLARIN TEMİZLENMESİDİR

 

NOT: Çalışmaları devam ediyor

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı