Takdim

TAKDİM

Bir ülkede akıl ile ilgili kitabiyat (literatür de denilebilir) yoksa, akıl ile ilgili çok sayıda eser telif edilmemişse, o ülkede aklın anlaşılmış olması muhaldir. İdrak melekesi olan akıl idrak edilmeden, onunla başka meseleleri idrak etmek kabil değildir.

Aklı anlamamış ve kendi aklımızı (Akl-ı Selimimizi) inşa edememişsek, “kendimiz” olma ihtimal ve imkanımız yok demektir. Her medeniyetin bir akıl terkibi vardır, bir medeniyetin ilk inşa etmesi gereken anlayış ise akıl terkibidir.

Kendi aklımızın (Akl-ı Selimin) tarifini bile bilmediğimiz bir vasatta, o akla sahip olduğumuz iddia etmek anlamsızdır. Kendi aklımızı inşa edememişsek, edemiyorsak, kendi medeniyetimizi inşa etme iddiası ise sadece komiktir.

*

Batının en derin tesiri, zihni evrenimizi ve onun merkezinde yer alan akıl bünyemizi işgal etmiş olmasıdır. Zihni evrenimiz ve akıl bünyemiz batı tarafından inşa edilmeye başlandığı günden itibaren batı gibi düşünmeye, batı gibi hissetmeye, batı gibi yaşamaya başladık. En vahim olanı ise İslam’ı batılı akılla, yani pozitif akılla anlamaya başladık.

Batı aklıyla (pozitif akılla) İslam’ı anlamaya çalışmak, “oryantalist okuma” şeklidir. Batının aklıyla okumaya başladıktan sonra “ne okuduğumuz” fazla kıymet arz etmez hale geldi. Zira idrak melekemiz pozitif akıl olunca, Kur’an-ı Kerim’i bile okuduğumuzda, ondaki mahfuz olan manaları (Allah muhafaza) materyalist zihni altyapıyla yoğurmaya başladık.

*

Batının bilgi ve bilim telakkisinden (epistemolojik işgalinden) kurtulmanın merkez karargahı, Akl-ı Selim Mektebidir. Batıya karşı huruç hareketi başlatmak, onun işgalinden kurtulmak ve yeniden İslam medeniyet yürüyüşünü (inşasını) başlatmanın bidayeti Akl-ı Selim inşası, müessesesi ise Akl-ı Selim Mektebidir.

Akıl ve Akl-ı Selim ile ilgili kitabiyata sahip tek külliyat “Fikirteknesi” yayınlarında mevcuttur. Mevzu ile alakalı çok sayıda eser telif ve neşredilmiştir. Bu sebeple Akl-ı Selim Mektebini kuracak fikir ve kadro sadece Fikirteknesi yayınevi ile Terkip ve İnşa Dergisi çevresinde toplanmış durumdadır.

 

MAKSAT

1-Batının zihni evrenimizi işgal ile pozitif aklı inşa etmesine karşı müdafaa hattı oluşturmak

*Zihni ve kalbi evren üzerinde çalışmak

*Pozitif bilim ve pozitif aklı derinliğine deşifre etmek

*Müslüman aklı olan akl-ı selim üzerinde çalışmak

*Akl-ı Selimi pozitif akla tercih edilebilir hale getirmek

 

2-Pozitif bilim tarafından işgal edilen zihni evrenimizi tasfiye ve pozitif aklı imha etmek

*Pozitif bilimin zihni işgalimizi deşifre etmek ve zararlarını göstermek

*Pozitif bilim tarafından işgal edilen zihni evrenimizi temizlemek

*Pozitif aklın zararlarını göstermek ve Müslüman zihinlerden söküp atmak

*İslami anlayışları pozitif akıl tasallutundan kurtarmak

 

3-Müslüman zihnini akl-ı selim inşasına hazır hale getirmek

*Müslüman zihinlerde akl-ı selimi ihtiyaç haline getirmek

*Müslüman zihinlerin akl-ı selime yönelmesini temin etmek

*Müslüman zihinleri akl-ı selim inşasına hazır hale getirmek

 

4-Müslüman zihinlerde akl-ı selimi inşa etmek

*Akl-ı Selimin inşa sürecini başlatmak

*Akl-ı Selimin tedrisatını başlatmak

*Akl-ı Selim inşasını başlatmak

 

5-Akl-ı Selim sahibi Müslüman şahsiyetler inşa etmek

*Akl-ı Selim sahibi şahsiyet terkibinin nazari çerçevesini oluşturmak

*Akl-ı Selim sahibi Müslüman şahsiyetler yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi kadrolar yetiştirmek

 

6-Akl-ı Selim sahibi fikir ve ilim adamları yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi fikir adamları yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi ilim adamları yetiştirmek

*Akl-ı Selim sahibi fikir ve ilim adamlarına itibar kazandırmak

 

7-Akıl ve akl-ı selim meselesinde kitabiyat oluşturmak

*Akıl ve akl-ı selim meselesini ilmi ve fikri çerçeveye taşıyacak kitabiyat telif etmek

*Akıl ve akl-ı selim meselesini gündeme getirmek ve efkar-ı umumiyeye maletmek

*Akl-ı Selim merkezli İslam tefekkür mecrasını açmak

*Tefekkür faaliyetini felsefeden kurtarmak ve İslami tefekkürün altyapısını oluşturmak

 

8-Akl-ı Selim Mektebini inşa etmek

*Akl-ı Selim Mektebini inşa etmek

*Akl-ı Selim tedrisatını oluşturmak

*Akl-ı Selim tedrisatını tefekkür tedrisatı haline getirmek

*Akl-ı Selim tedrisatını, müstakbel medreselerdeki tefekkür tedrisatı için hazırlamak

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı