Medeniyet Akademisi

Medeniyet Akademisi’nin Anayasa Teklifi

MEDENİYET AKADEMİSİ’NİN ANAYASA TEKLİFİ
Medeniyet Akademisinin anayasa teklifi hazırlandı. Karargah dergisinin Haziran sayısında EK olarak veriliyor.
Haki Beyin kaleme aldığı ve bir istişare heyetine dağıttığı anayasa teklifi üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Maddelerin gerekçeleri yazıldıktan sonra kitap haline getirilecek ve basılacak.
Takipçilerimizin malumudur, Medeniyet Akademisi, Fikirteknesi külliyatı, Terkip ve İnşa dergisi kadroları bir meseleyle ilgilendiğinde, ülkedeki alışılmış bakış ve anlayışların dışında ve üstünde bir telif çalışması yapıyor. Keza anayasa teklifi de bu cinsten…
Öncelikle mevcut anayasanın tamamen dışında, onu asla emsal almayan, ana tasnifini bile kendi bakış ve anlayışımız çerçevesinde yapan bir anayasa çalışması… En bariz hususiyeti, bir medeniyet telakkisi, onun içinde bir devlet tasavvuru, onun içinde bir cemiyet anlayışı, onun içinde bir şahsiyet tarif ve terkibini esas alıyor. Tasnif farklı, mevzu haritası farklı, bakış ve anlayış farklı…

Dikkat çeken başka bir hususiyeti ise, “İnşa süreci anayasası” olması… Yani geçiş süreci anayasası olarak hazırlanmış durumda. Yine dikkat çekici bir özelliği de, “Medeniyet Devleti Anayasası” olarak hazırlanması… Bu sebepledir ki, Anayasaya “Medeniyet Şurası” eklenmiş, yani medeniyet şurası anayasal müessese haline getirilmiş.
Anayasanın tedvin edilmiş halinin başına, meseleyi izah eden bir fikriyat eklenmiş, Anayasa fikriyatı… Karargah dergisinde ek olarak verilen anayasanın özet fihristi aşağıda. Kitap çalışmasının fihristi ise daha hacimli, hatırlatalım.
ANAYASA FİKRİYATI
Takdim
Anayasa fikriyatı
İnşa süreci anayasası
Nihai anayasa

ANAYASA TEKLİFİ

BEYANNAME (Başlangıç yerine)

BİRİNCİ KİTAP-ŞAHSİYET
Tarif, tavsif ve hedef
Hakiki şahsiyet
Hükmi şahsiyet
Hak ve hürriyetler
Mükellefiyetler

İKİNCİ KİTAP-CEMİYET
Tarif, tavsif ve hedef
İçtimai hayat
İktisadi hayat
Siyasi hayat

ÜÇÜNCÜ KİTAP-DEVLET
Tarif, tavsif ve hedef
Meclis
Başkan
Yargı
Devlet kuruluşları

DÖRDÜNCÜ KİTAP-MEDENİYET
Tarif, tavsif ve hedef
Medeniyet Şurası
Yüksek Şura
Asalet Yüksek Mercii
Medeniyet Müesseseleri

FATİH MEHMET KAYA fatihmehmetkaya1@gmail.com
Terkip ve İnşa Dergisi 15. Sayısından

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı
Kapalı