Raporlar

Fetö’nün Şifreleri (Rapor 18)

TAKDİM

Raporumuz dört ana başlıktan oluşmaktadır; zihni örgütlenme, fiili örgütlenme, yeniden doğuş rezervi ve teklifler… Zihni örgütlenmeyle fiili örgütlenme meselenin teşkilat ve hareket cihetini, yeniden doğuş rezervi ise mücadelenin tamamlandığı kanaati ile bitirilmesinden sonra yeniden örgütlenebilme becerisini, teklifler kısmı ise neler yapılması gerektiğini ifade etmektedir.
Dini, siyasi, içtimai, iktisadi her yapı, temelde iki örgütlenmeye sahiptir ve iki örgütlenme şemasının birbiriyle mutabakat nispeti aynı zamanda teşkilat ve hareketin kuvvetini gösterir. Bunlar, zihni örgütlenme ve fiili örgütlenmedir. Meselenin esası, zihni örgütlenmedir, zihni örgütlenmede ne kadar mesafe alınmışsa, fiili örgütlenme o nispette gerçekleşir ve güçlenir.
Meselenin özü zihni örgütlenme olmasına rağmen, devlet sadece fiili örgütlenmeye karşı mücadele yürütmektedir. Zihni örgütlenmeye karşı mücadele yürütülmez ve başarılı olamazsa, fiili örgütlenmeye karşı yürütülen mücadelenin başarılı olma şansı yoktur. Fiili örgüt yapısı çökertilse bile zihni örgütlenme devam ettiği müddetçe hareketin ruhu devam eder, ruh devam ederse beden bulması zor değildir.

Zihni örgütlenme ile fiili örgütlenme arasındaki irtibat haritası doğru çıkarılmalıdır. Bu haritanın doğru çıkarılması için önce zihni örgütlenmenin çözülmesi gerekir, zira fiili örgütlenme, zihni örgütlenmenin tezahürüdür. Fiili örgütlenmeden zihni örgütlenmeye gitmek sıhhatli bir yol değildir, çünkü fiili örgütlenme zihni örgütlenmenin haritasını birebir vermez. Bununla birlikte, zihni örgütlenmenin çözülmesi zordur, özellikle de ilim ve tefekkür kadroları olmadığı müddetçe imkansız gibidir.
*
Fetö’nün üye sayısındaki yükseklik, içtimai bir probleme sebep olacak çaptadır. Yüzbinlerce kişi, bunların aileleri ile birlikte milyonluk bir içtimai yaradan bahsediyoruz. Milyonluk bir kütle, sadece hukuk ve emniyet tedbirleriyle problem olmaktan çıkarılamaz. Tamamı cezaevine konsa (ki bu durumda toplama kampı gerekir) bile içtimai yara kapatılamaz zira arkalarında bıraktıkları çocuklar ve nispeten akrabalar problem haline gelir.
Tutuklanmasalar ve kendi hallerine bırakılsalar, dosyamızın üçüncü kısmında dikkat çekildiği üzere “Yeniden doğuş rezervi” olan bir örgütten bahsettiğimiz için meseleyi kökünden çözmüş olmayız. Fetö’nün zihni örgütlenmesini çözmek, hem Fetö ile mücadele etme mahareti kazandırır hem de üyelerini tedavi edebilme imkanı verir.
*
Fetö elebaşının yaptığı işlerin hiçbirisi normal değildir. Amerika’daki ininde, adamlarına sakin sakin dini vaaz verdiği videolarından hareketle örgütün deşifre edilmesi imkansızdır. O vaazlar, örgütün en kalın perdesidir ve videoların internette yayınlanması cihetiyle halka açıktır. Halka açık faaliyetlerinin tamamı, halkın ortalamasına ayarlıdır ve halkın itimat ve itibar kaynaklarına hitap etmektedir.
Fetö’nün çalışmaları, doğudaki mistik tecrübelere, batıdaki parapsikoloji metotlarına dayanmaktadır. Örgütün görünmeyen yüzü, baştan sona normal dışı bilgi disiplinleriyle ilgilidir ve örülüdür. Hakimlerin, savcıların, polis ve jandarmanın yapacağı soruşturma ve yargılama, Fetö örgütünün görünen yüzünü aşamaz. Meselenin sırrı ise görünmeyen yüzündedir. Görünmeyen yüzü deşifre edilemediği takdirde mücadele başarıya ulaşamaz.
*
Bu raporda bahsi edilen tüm meselelerin Fetö’nün bünyesinde ne derecede olduğunu yüzde yüz oranında tespit etmek zordur. Bahsi edilen tüm metotların Fetö tarafından tüm üyelerine aynı derecede tatbik edilmiş olması tabii ki mümkün değildir. Ne var ki örgüt yapısı ve eylemleri, bunları bildiği ve uyguladığını göstermeye kafi misallerle doludur. Yapılacak tahkikat, meseleyi aydınlatacaktır.
Bu çalışma, meselelerin nazari tarafıyla ilgilidir. Burada bahsi edilen işler dünyada yapılabilmektedir, yapılabilir olması, birilerinin yaptığı anlamına gelir. Dünyanın görünmeyen yüzü çok tuhaftır, çok farklı bilgi disiplinleriyle meşguldür, çok farklı uygulamalarla uğraşmaktadır. Bunlara temas eder ve dikkat çekerken şu tuzağa düşmeyelim; Fetö, dünyadaki paranormal tüm metotlara vakıftır ve uygulamada ustalık kazanmıştır. Böyle bir intiba uyandırmak, özü itibariyle Fetö propagandası yapmaktır.
Fetö’nün batılı istihbarat servisleriyle birlikte çalıştığı “açık” ve “kesin” bilgilerdendir. Batılı istihbarat servislerinin kullandığı birçok metodu da kullandığı görülüyor. Batılı istihbarat servislerinin geliştirdikleri özel metotların ne kadarını bu haine açtıklarını bilme imkanımız tabii ki yok. Bu sebeple, Fetö’yü gözümüzde büyütmek tehlikesi ile hafife alma tehlikesinin arasında duruyoruz. Düşmanı büyük görmek ile küçük görmek arasında tehlike bakımından fark yok, iki ihtimalin tehlikeleri farklıdır ama tehlike çapları aşağı yukarı aynıdır. Bu tür durumlarda, gözümüzde büyütüp maneviyatımızı bozmak yerine, tedbir almak, yani gereğini yapmak tercih edilmelidir.
Fetö, burada bahsi edilen meselelere ne kadar vakıftır bilinmez ama burada bahsi edilen meseleler bir ülke için MİLLİ GÜVENLİK konusudur. Çünkü mesele Fetö’den ibaret değildir. Türkiye’de, Fetö dışında zihin operasyonlar yapan gizli mahfiller her zaman olagelmiştir, Masonlar ve benzeri kuruluşlar bunların bilinenleridir. Kaldı ki batılı istihbarat örgütleri doğrudan zihin operasyonları yapmakta, bu operasyonlar üzerinden örgütlenmektedir.
*
Bu meselelerin nazariyatını geniş tutmak, umumi manada ülke ve millet çapında milli güvenlik bariyeri örmeyi mümkün kılar. Meseleyi sadece Fetö ile sınırlı tutmamakta azami fayda olduğu açıktır. Bu çerçevede; “Terörle Mücadele Sistemi” kurulması teklifimiz olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu meseleyle ilgili raporlar, ilerleyen aylarda basılacak ve ilgili mercilere dağıtılacaktır.
*
Bu rapor, meselelerin özetinin özeti mahiyetindedir. Raporun muhtevasının kıymet ve mahremiyeti, basılıp dağıtıldığı süreçte istenmeyen kişilerin eline geçeceğine dair tereddütlerimizden dolayı böyle bir yol izlenmiştir.

 

FİHRİST

 

TAKDİM

 

A-ZİHNİ ÖRGÜTLENME

 

A-1-Giriş

A-2-Özel İnanç inşası

A-2-1-İslam’ın iman silsilesinin kırılması

A-2-2-İnanç sisteminin müphemliği

A-2-3-İnanç sistemini nefse ayarlamak

A-2-4-Temsiliyet

A-2-5-Takiyye

A-3-Özel Sadakat inşası

A-4-Özel Zihni evren inşası

A-4-1-Özel zihni evren inşasının temelleri

A-4-1-1-Fikri ve içtimai tecrit

A-4-1-2-Özel irade denklemi

A-4-1-3-Özel bilgi birikimi

A-4-1-4-Zihni koruma kalkanları

A-4-2-Özel zihni evren inşasının metotları

A-4-2-1-Mistik tecrübeler

A-4-2-2-Parapsikoloji metotları

A-4-2-3-İslami usullerin istismarı

A-4-2-4-Nefs terbiyesi usulünü tersinden kullanmak

A-4-3-Çok katlı zihni evren inşası

A-4-4-Müstakil zihni alanlar inşası

A-4-5-İnanç ile nefs hayatını harmanlamak

A-5-Özel Akıl inşası

A-6-Mümkün-muhal dengesi

A-7-İmkansızlık fikri

A-8-İstidat avcılığı

 

B-FİİLİ ÖRGÜTLENME

 

B-1- Giriş

B-2-Yatay örgütlenme

B-3-Hiyerarşi dışı örgütlenme

B-4-Dikey örgütlenme

B-5-İstihbarat örgütlenmesi

B-6-Meşruiyet

B-7-Müessiriyet

B-8-Kuvvet

B-9-Hayatın işgali

B-10-İhtiyaçların temini

 

C-YENİDEN DOĞUŞ REZERVİ

 

C-1-Giriş

C-2-Fikri rezerv

C-3-Zihni rezerv

C-4-İçtimai rezerv

C-5-Maddi rezerv

 

D-TEKLİF

D-1-Giriş

D-2-Zihni operasyonlar

D-2-1-Zihin haritasının çıkarılması

D-2-2-Zihni koruma kalkanlarının iptali

D-2-3-Zihni silsilenin kırılması

D-2-4-İnanç sistemine nüfuz

D-3-Örgüt üyelerinin ikna edilmesi

D-3-1-Fetö’ye özel sorgulama usulü

D-3-2-Cezaevindekilerin ikna edilmesi

D-3-3-Serbest bırakılanların ikna edilmesi

D-3-4-Takibat yapılmayanların ikna edilmesi

 

Bu Konuyu Yararlı Buldunuz mu?

Fetö'nün Şifreleri (Rapor 18)

Kullanıcı Oyu 4.28 ( 2 Oy)
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı