Siyasi Araştırmalar Merkezi

M-B-SİYASİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
-MEVZU HARİTASI-

M-B-1-Temel mevzular
M-B-2-Türkiye’nin siyasi haritası
M-B-3-Siyasi teşkilatlar
M-B-4-Seçim

M-B-1-BİRİNCİ KISIM-TEMEL MEVZULAR

M-B-1-1-Millet
M-B-1-2-Siyaset
M-B-2-3-Devlet

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

M-B-2-İKİNCİ KISIM-TÜRKİYE’NİN SİYASİ HARİTASI

M-B-2-1-Siyasi havzalar
M-B-2-2-Siyasi görüşler
M-B-2-3-Siyasi görüş tabanları
M-B-2-4-Siyaset fikriyatı (literatürü)

M-B-2-1-SİYASİ HAVZALAR

M-B-2-1-1-Milli siyasi havza
M-B-2-1-2-Yabancılaşmış siyasi havza
M-B-2-1-3-Eklektik (kaotik) siyasi havza

M-B-2-2-SİYASİ GÖRÜŞLER

M-B-2-2-1-Milli siyasi havza
M-B-2-2-1-1-İslami siyasi görüşler
M-B-2-2-1-2-Milliyetçi siyasi görüşler
M-B-2-2-1-3-Geleneksel siyasi görüşler
M-B-2-2-2-Yabancılaşmış siyasi havza
M-B-2-2-2-1-Batıcı siyasi görüşler
M-B-2-2-2-2-Kemalist siyasi görüşler
M-B-2-2-2-3-Liberal siyasi görüşler
M-B-2-2-2-4-Sol siyasi görüşler
M-B-2-2-2-5-Kavmiyetçi siyasi görüşler
M-B-2-2-2-6-Yabancılaşmış siyasi havzanın darbecilik çıkmazı
M-B-2-2-3-Eklektik (kaotik) siyasi havza
M-B-2-2-3-1-Ulusalcı siyasi görüşler
M-B-2-2-3-2-Oryantalist (mealci, mezhepsiz, reformcu) siyasi görüşler
M-B-2-2-3-3-Şii siyasi görüşler
M-B-2-2-3-4-Vehhabi siyasi görüşler

M-B-2-3-SİYASİ GÖRÜŞLERİN TABANLARI

M-B-2-3-1-Siyasi havzaların tabanları
M-B-2-3-1-1-Milli siyasi havzanın tabanı
M-B-2-3-1-2-Yabancılaşmış siyasi havzanın tabanı
M-B-2-3-1-3-Eklektik (kaotik) siyasi havzanın tabanı
M-B-2-3-2-Siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-1-İslami siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-2-Milliyetçi siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-3-Geleneksel siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-4-Batıcı siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-5-Kemalist siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-6-Liberal siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-7-Sol siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-8-Kavmiyetçi siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-9-Ulusalcı siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-10-Oryantalist (mealci, mezhepsiz, reformcu) siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-11-Şii siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-2-12-Vehhabi siyasi görüşlerin tabanları
M-B-2-3-3-Tabansız entelektüel hareketler
M-B-2-3-3-1-Liberal siyasi hareketler
M-B-2-3-3-2-Ulusalcı siyasi hareketler
M-B-2-3-3-3-Oryantalist (mealci, mezhepsiz, reformcu) siyasi hareketler
M-B-2-3-3-4-Şii siyasi hareketler
M-B-2-3-3-5-Vehhabi siyasi hareketler
M-B-2-3-3-6-Tabansız siyasi fikirlerin illegalite çıkmazı

M-B-2-4- SİYASET FİKRİYATI (LİTERATÜRÜ)

M-B-2-4-1-İslami siyaset fikriyatı
M-B-2-4-1-1-İslami siyaset fikriyatının zafiyeti
M-B-2-4-1-2-İslami siyaset fikriyatının zafiyetinin sebepleri
M-B-2-4-1-2-1-Batı kültür işgali
M-B-2-4-1-2-2-Batıcı siyaset literatürünün işgali
M-B-2-4-1-2-3-İslami tefekkür buhranı
M-B-2-4-1-3-İslami siyaset fikriyatının zafiyetinin neticeleri
M-B-2-4-1-3-1-Ümitsizlik
M-B-2-4-1-3-2-Mevcuda (batıya) teslimiyet
M-B-2-4-1-3-3-İnşa sürecini başlatamamak
M-B-2-4-1-4-İslami siyaset fikriyatı ihtiyacı
M-B-2-4-1-5-İslami siyaset fikriyatı çalışmaları
M-B-2-4-2-Batıcı siyaset fikriyatı

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

M-B-3-ÜÇÜNCÜ KISIM-SİYASİ TEŞKİLATLAR

M-B-3-1-Siyasi teşkilat çeşitleri
M-B-3-2-Parti dışı siyasi teşkilatlar
M-B-3-3-Parti çeşitleri
M-B-3-4-Parti teşkilatları
M-B-3-5-Türkiye’deki partiler
M-B-3-6-Ak Parti

M-B-3-1-SİYASİ TEŞKİLAT ÇEŞİTLERİ

M-B-3-1-1-Doğrudan siyasi teşkilatlar
M-B-3-1-2-Dolaylı siyasi teşkilatlar
M-B-3-1-3-Siyasi teşkilatların tahlili
M-B-3-1-3-1-Lider
M-B-3-1-3-2-Lider ve kadro
M-B-3-1-3-3-Lider ve teşkilat
M-B-3-1-3-4-Lider ve halk
M-B-3-1-3-5-Kadro
M-B-3-1-3-6-Kadro çeşitleri
M-B-3-1-3-7-Kadro ve teşkilat
M-B-3-1-3-8-Kadro ve idare
M-B-3-1-3-9-Kadro ve halk
M-B-3-1-3-10-Teşkilat
M-B-3-1-3-11-Teşkilat ve mensubiyet
M-B-3-1-3-12-Teşkilat ve halk
M-B-3-1-3-13-Teşkilat fikri
M-B-3-1-3-14-Küçük teşkilat fikri
M-B-3-1-3-15-Çatı teşkilat fikri
M-B-3-1-3-16-Müessese fikri
M-B-3-1-3-17-İnşa fikri
M-B-3-1-3-18-Tatbik fikri
M-B-3-1-3-19-Telkin fikri
M-B-3-1-3-20-Nüfuz fikri
M-B-3-1-3-21-Tesir fikri
M-B-3-1-3-22-İdare fikri
M-B-3-1-3-23-Büyüme fikri
M-B-3-1-3-24-Derinleşme fikri
M-B-3-1-3-25-Hareket
M-B-3-1-3-26-Hareketin tabiatı
M-B-3-1-3-27-Hareketin meşruiyeti
M-B-3-1-3-28-Hareketin merhaleleri
M-B-3-1-3-29-Hareket ve hayat
M-B-3-1-3-30-Hareket ve şahsiyet
M-B-3-1-3-31-Hareket ve cemiyet
M-B-3-1-3-32-Hareket ve devlet
M-B-3-1-3-33-Dost ve hasım hareketler
M-B-3-1-3-34-Mücadele fikri
M-B-3-1-3-35-Strateji fikri
M-B-3-1-3-36-Taktik fikri
M-B-3-1-3-37-Müdafaa fikri
M-B-3-1-3-38-Taarruz fikri
M-B-3-1-3-39-Ricat fikri
M-B-3-1-3-40-Manevra fikri
M-B-3-1-3-41-Tedbir fikri
M-B-3-1-3-42-İttifak fikri ve ahlakı
M-B-3-1-3-43-İhtilaf fikri ve ahlakı
M-B-3-1-3-44-Muvazene fikri
M-B-3-1-3-45-Hakimiyet fikri ve ahlakı
M-B-3-1-4-Özel teşkilat çeşitleri

M-B-3-2-PARTİ DIŞI SİYASİ TEŞKİLATLAR

M-B-3-2-1-Fikri-ilmi teşkilatlar
M-B-3-2-2-İçtimai teşkilatlar
M-B-3-2-3-İktisadi teşkilatlar

M-B-3-3-PARTİ ÇEŞİTLERİ

M-B-3-3-1-Fikir partisi
M-B-3-3-1-1-Basit fikirlere sahip parti
M-B-3-3-1-2-Hacimli fikirlere sahip parti
M-B-3-3-1-3-Kültür seviyesinde fikirlere sahip parti
M-B-3-3-1-4-Dünya görüşüne sahip parti
M-B-3-3-2-Kitle partisi
M-B-3-3-3-Mürekkep parti (çatı partisi)
M-B-3-3-4-Basit parti (sade parti)
M-B-3-3-5-İktidar partisi (Hakim parti)
M-B-3-3-6-Muhalefet partisi

M-B-3-4-PARTİ TEŞKİLATLARI

M-B-3-4-a-Merkez teşkilatı
M-B-3-4-a-1-Merkez teşkilat haritası
M-B-3-4-a-2-Kadro istihdamı
M-B-3-4-a-3-Teşkilat kolları
M-B-3-4-a-4-Teşkilat (Siyaset) akademisi
M-B-3-4-a-5-İl teşkilatlarının sevk ve idaresi
M-B-3-4-a-6-İl teşkilatlarının takip ve teftişi
M-B-3-4-b-Taşra teşkilatı
M-B-3-4-b-1-İl teşkilatı
M-B-3-4-b-1-a-İl teşkilatları
M-B-3-4-b-1-b-İl teşkilat çeşitleri
M-B-3-4-b-2-İlçe teşkilatı
M-B-3-4-b-3-Köy ve mahalle teşkilatı
M-B-3-4-b-4-Teşkilat kolları
M-B-3-4-b-5-İçtimai irtibatlar

M-B-3-5-TÜRKİYE’DEKİ PARTİLER

M-B-3-5-1-CHP
M-B-3-5-1-1-CHP’nin tarif ve izahı
M-B-3-5-1-2-CHP’nin muhalefete mahkumiyeti
M-B-3-5-1-3-CHP’nin tasfiyesi
M-B-3-5-1-4-CHP’nin tasfiye projeleri
M-B-3-5-2-MHP
M-B-3-5-3-HDP
M-B-3-5-4-SP
M-B-3-5-5-İP

M-B-3-6-AK PARTİ

M-B-3-6-a-Fikriyat
M-B-3-6-a-1-Parti fikriyatı
M-B-3-6-a-2-Fikri müphemlik
M-B-3-6-a-3-Halkın atfettiği fikriyat
M-B-3-6-a-4-Fikir ihtiyacı-lider ihtiyacı
M-B-3-6-b-Liderlik
M-B-3-6-b-1-Parti liderliği
M-B-3-6-b-2-Millet liderliği
M-B-3-6-b-3-Milletlerarası liderlik
M-B-3-6-b-4-İnkılapçı liderlik
M-B-3-6-b-5-Kurucu liderlik
M-B-3-6-b-6-Fikri liderlik
M-B-3-6-b-7-Kitle liderliği
M-B-3-6-c-Parti özellikleri
M-B-3-6-c-1-Fikir partisi
M-B-3-6-c-2-Kitle partisi
M-B-3-6-c-3-Mürekkep parti (çatı partisi)
M-B-3-6-c-4-İktidar partisi (Hakim parti)
M-B-3-6-d-Teşkilat özellikleri
M-B-3-6-d-Fikriyatı taşıyabilme istidadı
M-B-3-6-d-Lideri taşıyabilme istidadı
M-B-3-6-d-Tabanı taşıyabilme istidadı
M-B-3-6-d-Sevk ve idare mahareti
M-B-3-6-d-İzah ve ikna mahareti
M-B-3-6-d-Hacimli teşkilat
M-B-3-6-d-Yoğun teşkilat
M-B-3-6-e-Siyaset akademisi
M-B-3-6-f-Taban özellikleri
M-B-3-6-g-Muvaffakiyet sebepleri
M-B-3-6-g-1-Fikriyat
M-B-3-6-g-2-Liderlik
M-B-3-6-g-3-Ümit
M-B-3-6-g-4-Taahhüt
M-B-3-6-g-5-Dirayet
M-B-3-6-g-6-Maharet
M-B-3-6-g-7-Muvaffakiyet
M-B-3-6-h-Eksiklikler ve yanlışlar
M-B-3-6-ı-Parti dışı teşkilat ihtiyacı

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

M-B-4-DÖRDÜNCÜ KISIM-SEÇİM

M-B-4-1-Seçim dışı siyasi faaliyetler
M-B-4-2-Seçim
M-B-4-3-Seçim süreçleri
M-B-4-4-Seçim planlaması
M-B-4-5-Cumhurbaşkanlığı seçimi
M-B-4-6-Milletvekili seçimi
M-B-4-7-Mahalli seçim
M-B-4-8-Oy tarif ve tasnifi
M-B-4-9-Oy havzaları
M-B-4-10-Oy dağılım haritası
M-B-4-11-Oy hareketlerinin tabiatı

M-B-4-1-SEÇİM DIŞI SİYASİ FAALİYETLER

M-B-4-1-1-İslami faaliyetler
M-B-4-1-2-Kültürel faaliyetler
M-B-4-1-3-Fikri-ilmi faaliyetler
M-B-4-1-4-Sanat faaliyetleri
M-B-4-1-5-İçtimai faaliyetler
M-B-4-1-6-Yardım faaliyetleri

M-B-4-2-SEÇİM

M-B-4-2-1-Seçimin tabiatı
M-B-4-2-2-Seçim çeşitleri
M-B-4-2-3-Seçim sistemleri
M-B-4-2-4-Yeni seçim sistemleri

M-B-4-3-SEÇİM SÜREÇLERİ

M-B-4-3-1-Seçim öncesi süreç
M-B-4-3-2-Aday adayı tespit süreci
M-B-4-3-3-Aday tespit süreci
M-B-4-3-4-Seçim süreci

M-B-4-4-SEÇİM PLANLAMASI

M-B-4-4-1-Türkiye çapında seçim planlaması
M-B-4-4-1-a-Cumhurbaşkanlığı seçim planı
M-B-4-4-1-b-Milletvekilliği seçim planı
M-B-4-4-1-c-Belediye seçim planı
M-B-4-4-1-d-Türkiye seçim planında beşeri riyaziyenin kullanılması
M-B-4-4-2-İllerde seçim planlaması
M-B-4-4-2-a-İllerin seçim planları
M-B-4-4-2-a-1-İl seçim planı
M-B-4-4-2-a-1-1-Merkez ilçe seçim planı
M-B-4-4-2-a-1-2-Taşra ilçe seçim planı
M-B-4-4-2-b-Seçim planı çeşitleri
M-B-4-4-3-İlçelerde seçim planlaması

M-B-4-5-CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

M-B-4-5-1-Cumhurbaşkanlığı seçiminin tabiatı
M-B-4-5-2-Cumhurbaşkanlığı seçim süreci
M-B-4-5-3-Cumhurbaşkanlığı seçim planlaması
M-B-4-5-4-Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak

M-B-4-6-MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

M-B-4-6-1-Milletvekili seçiminin tabiatı
M-B-4-6-2-Milletvekili seçim süreci
M-B-4-6-3-Milletvekili seçim planlaması
M-B-4-6-4-Milletvekili seçiminde ittifak

M-B-4-7-MAHALLİ SEÇİM

M-B-4-7-1-Mahalli idareler seçiminin tabiatı
M-B-4-7-2-Mahalli idareler seçim süreci
M-B-4-7-3-Mahalli idareler seçim planlaması
M-B-4-7-3-1-İl belediye seçim planı
M-B-4-7-4-Mahalli idareler seçiminde ittifak

M-B-4-8-OY TARİF VE TASNİFİ

M-B-4-8-1-Oy tarifleri
M-B-4-8-1-1-Sabit oy
M-B-4-8-1-2-Seyyar oy
M-B-4-8-1-3-Sabit oy inşası
M-B-4-8-2-Oy tasnifleri
M-B-4-8-2-1-Dini oy
M-B-4-8-2-2-İdeolojik oy
M-B-4-8-2-3-Kültürel oy
M-B-4-8-2-4-İktisadi oy
M-B-4-8-2-5-Toplu oy

M-B-4-9-OY HAVZALARI

M-B-4-9-1-Oy havzaları
M-B-4-9-1-1-Dini oy havzaları
M-B-4-9-1-2-Kültürel oy havzaları
M-B-4-9-1-3-Geleneksel oy havzaları
M-B-4-9-1-4-Milli oy havzaları
M-B-4-9-1-5-İktisadi oy havzaları
M-B-4-9-2-Oy havuzları
M-B-4-9-2-1-Cemaatler
M-B-4-9-2-2-İçtimai yapılar
M-B-4-9-2-3-İktisadi yapılar

M-B-4-10-OY DAĞILIM HARİTASI

M-B-4-11-OY HAREKETLERİNİN TABİATI

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

Kapalı
Kapalı