Stratejik Araştırmalar Merkezi

M-A-STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
-MEVZU HARİTASI-

M-A-1-Birinci Kısım-Kitabiyat
M-A-2-İkinci Kısım-Türkiye
M-A-3-Üçüncü Kısım-Dünya
M-A-4-Dördüncü Kısım-Milli Güvenlik Meseleleri
M-A-5-Beşinci Kısım-Stratejik Haritalar
M-A-6-Altıncı Kısım-Stratejik Matbuat

M-A-1-BİRİNCİ KISIM-KİTABİYAT
(Medeniyet Akademisi Kadrolarının Kitapları)
M-A-1-1-1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
M-A-1-1-2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
M-A-1-1-3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
M-A-1-1-4-İslam Medeniyet Tasavvuru-4-İlimlerin tasnifi
M-A-1-1-5-Medeniyetin Göç Vakti
M-A-1-1-6-Anlayış ve Tefekkür
M-A-1-1-7-Zaman Mekan Varoluş
M-A-1-1-8-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
M-A-1-1-9-İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
M-A-1-1-10-İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler
M-A-1-1-11-İslam maarif anlayışı-3-Medrese telakkisi
M-A-1-1-12-İslam ve Teşkilat
M-A-1-1-13-Karz-ı Hasen Müessesesi
M-A-1-1-14-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
M-A-1-1-15-İnsan Zihninin Ana Haritası
M-A-1-1-16-İnsandaki İnkişaf Seyri
M-A-1-1-17-İnsanın Keşfi
M-A-1-1-18-Muhteşem Terkip, İnsan
M-A-1-1-19-Akl-ı Selimin Farkı
M-A-1-1-20-Akl-ı Selimin teşekkülü
M-A-1-1-21-Akl-ı Selimin zihni haritası
M-A-1-1-22-Farklı akl-ı selim terkipleri
M-A-1-1-23-Akıl Nedir?
M-A-1-1-24-Aklın Teşekkül Süreci
M-A-1-1-25-Akıl İnşası-1-Nazariyat
M-A-1-1-26-Akıl İnşası-2-Tatbikat
M-A-1-1-27-Güçlü Akıl
M-A-1-1-28-Reşit Akıl
M-A-1-1-29-Aklın Sınırları
M-A-1-1-30-Farklı Akıl Terkipleri
M-A-1-1-31-Şahsiyet
M-A-1-1-32-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
M-A-1-1-33-Zeka Şahsiyet Hayat
M-A-1-1-34-Dirayet Mukavemet Hayat
M-A-1-1-35-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
M-A-1-1-36-İhtilal
M-A-1-1-37-İhtilal Liderliği
M-A-1-1-38-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
M-A-1-1-39-Değişim Süreçlerinin Tabiatı
M-A-1-1-40-Değişim, Devrim ve Sosyal Hareketler
M-A-1-1-41-Batı Çöküyor
M-A-1-1-42-Filistin Davası ve Büyük İsyan
M-A-1-1-43-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
M-A-1-1-44-Büyük Kavga
M-A-1-1-45-Sistemin İdeolojik Sınırları
M-A-1-1-46-Siyasetin Patlaması
M-A-1-1-47-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
M-A-1-1-48-Türkiye Yol Ayrımında
M-A-1-1-49-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği
M-A-1-1-50-Düşüncenin Savruluşu
M-A-1-1-51-Medeniyet Akademisi
M-A-1-1-52-İnsan Ahlak Hukuk
M-A-1-1-53-Müslüman şahsiyetin yeniden inşası
M-A-1-1-54-Necip Fazıl
M-A-1-1-55-“Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu” şerhi-1-
M-A-1-1-56-“Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu” şerhi-2-
M-A-1-1-57-Matematik-1-Matematik ve varlık
M-A-1-1-58-Matematik-2-Matematik ve tecrit
M-A-1-1-59-Matematik-3-Matematik ve insan
M-A-1-1-60-Matematik-4-Matematik ve hayat
M-A-1-1-61-Matematik-5-Matematik ve terkip
M-A-1-1-62-Matematik-6-Matematik ve bilgi telakkisi
M-A-1-1-63-Riyaziye-1-Yeniden Riyaziye
M-A-1-1-64-Riyaziye-2-Riyaziye ilmi
M-A-1-1-65-Riyaziye-3-Riyaziye ve nizam fikri
M-A-1-1-66-Riyaziye-4-Beşeri riyaziye
M-A-1-1-67-Fizik ilmi-1-Mukaddime
M-A-1-1-68-Büyüklere sorular
M-A-1-1-69-İslam Tarih Telakkisi
M-A-1-1-70-İslam’ın Hayat Anlayışı
M-A-1-1-71-İnsan Tabiat Haritası
M-A-1-1-72-Ruhiyat
M-A-1-1-73-Namaz
M-A-1-1-74-Kitap Risalet Sahabe
M-A-1-1-75-Dil Düşünce İdrak
M-A-1-1-76-Akl-ı Selim Mektebi-1-Mukaddime
M-A-1-1-77-Akl-ı Selim Mektebi-2-Birinci sınıf mevzu haritası
M-A-1-1-78-Akl-ı Selim Mektebi-3-İkinci sınıf mevzu haritası
M-A-1-1-79-Akl-ı Selim Mektebi-4-Üçüncü sınıf mevzu haritası
M-A-1-1-80-Akl-ı Selim Mektebi-5-Dördüncü sınıf mevzu haritası
M-A-1-1-81-Akl-ı Selim Mektebi-6-Beşinci sınıf mevzu haritası
M-A-1-1-82-Deha mektebi-1-Mukaddime
M-A-1-1-83-Deha mektebi-2-Teşhis
M-A-1-1-84-Deha mektebi-3-Müfredat
M-A-1-1-85-Deha mektebi-4-Tedrisat
M-A-1-1-86-Deha mektebi-5-Mektebin kuruluşu
M-A-1-1-87-Enderun Mektebi-1-Mukaddime
M-A-1-1-88-Enderun Mektebi-2-Stratejik altyapı
M-A-1-1-89-Enderun Mektebi-3-Stratejik hakimiyet
M-A-1-1-90-Enderun Mektebi-4-Türkiye’nin inşası
M-A-1-1-91-Enderun Mektebi-5-Türkiye’nin müdafaa stratejisi
M-A-1-1-92-Enderun Mektebi-6-Türkiye’nin taarruz stratejisi
M-A-1-1-93-Enderun Mektebi-7-Lider
M-A-1-1-94-Enderun Mektebi-8-Teşkilat
M-A-1-1-95-Enderun Mektebi-9-Hareket
M-A-1-1-96-Enderun Mektebi-10-Mücadele
M-A-1-1-97-Enderun Mektebi-11-Kadroların yetiştirilmesi
M-A-1-1-98-Enderun Mektebi-12-Mektebin kurulması
M-A-1-1-99-Tabakat çalışmaları rehberi
M-A-1-1-100-İlimlerin kuruluş süreci
M-A-1-1-101-Medeniyet Devleti Anayasası
M-A-1-1-102-Günümüzde adalet anlayışı
M-A-1-1-103-Adaletin tarif ve tavzihi
M-A-1-1-104-Adaletin tavsifi
M-A-1-1-105-Adaletin asgari şartları
M-A-1-1-106-Adaletin kaynak ve usulü
M-A-1-1-107-Dünyanın stratejik tahlili
M-A-1-1-108-Türkiye’nin stratejik tahlili
M-A-1-1-109-Caminin müesseseleştirilmesi
M-A-1-1-110-Hakem müessesesi
M-A-1-1-111-İstiklal beyannamesi
M-A-1-1-112-İstiklal Şurası-1-Mukaddime
M-A-1-1-113-İstiklal Şurası-2-Ahlak ve İstiklal Şurası
M-A-1-1-114-Şehir Şurası
M-A-1-2-1-Ahlak beyannamesi
M-A-1-2-2-Medeniyet beyannamesi
M-A-1-2-3-Siyaset beyannamesi
M-A-1-2-4-İlim İnsan Alet (İslam İrfanının teknolojisi-1-)
M-A-1-2-5-Hayat İktisat Alet (İslam İrfanının teknolojisi-2-)
M-A-1-2-6-Alet ilmi (İslam İrfanının teknolojisi-3-)
M-A-1-2-7-İstiklal Şurası-2-Ahlak ve İstiklal Şurası
M-A-1-3-1-Medeniyet Hamlesi
M-A-1-3-2-İslam Medeniyet Tasavvuru
M-A-1-3-3-İlim İrfan Tefekkür
M-A-1-3-4-İslam ilim Telakkisi
M-A-1-3-5-İlimlerin Tasnifi
M-A-1-3-6-Terkip İlimleri
M-A-1-3-7-Tetkik İlimleri
M-A-1-3-8-Tatbik İlimleri
M-A-1-3-9-Medeniyet Akademisi
M-A-1-3-10-İslam ve Teşkilat
M-A-1-3-11-Şehir ve Medeniyet
M-A-1-3-12-İslam ve Sanat
M-A-1-3-13-Necip Fazıl
M-A-1-3-14-Büyük Doğu
M-A-1-3-15-Sohbet ve Tedrisat
M-A-1-3-16-İtikaf ve Tedrisat
M-A-1-3-17-İslam Tedrisat Telakkisi
M-A-1-3-18-Tedrisat süreçleri
M-A-1-3-19-Aile tedrisatı ve mürebbiyelik
M-A-1-3-20-Tedrisat ve medrese
M-A-1-3-21-Medrese ve tekke
M-A-1-3-22-Medrese ve ilim
M-A-1-3-23-İslam Maarif Nizamı
M-A-1-3-24-Medresenin yeniden inşası
M-A-1-3-25-Islah
M-A-1-3-26-İnkılap
M-A-1-3-27-Türkiye’de inkılap süreci
M-A-1-3-28-İhya
M-A-1-3-29-İnşa fikri
M-A-1-3-30-İnşa sürecinde Siyaset Beyannamesi
M-A-1-3-31-İnşa süreci-vasıta sistem
M-A-1-3-32-İnşa süreci-İslam devletinin inşası
M-A-1-3-33-Yeniden medeniyet inşası
M-A-1-3-34-Muhafaza fikri
M-A-1-3-35-İnkişaf fikri
M-A-1-3-36-İstiklal fikri
M-A-1-3-37-Şehir fikri
M-A-1-4-1-Ahlak beyannamesi
M-A-1-4-2-Medeniyet beyannamesi
M-A-1-4-3-Karargah Anadolu
M-A-1-4-4-Karargah kuşatma altında
M-A-1-4-5-Karargahın huruç harekatı
M-A-1-4-6-Karargahın coğrafi haritası
M-A-1-4-7-Karargahın kültürel haritası
M-A-1-4-8-Karargahın siyasi haritası
M-A-1-4-9-Karargahın iktisadi haritası
M-A-1-4-10-Karargahın askeri haritası
M-A-1-4-11-Karargahın fikri haritası
M-A-1-4-12-Karargahın tesir haritası
M-A-1-5-1-Lider
M-A-1-5-2-Lider ve kadro
M-A-1-5-3-Lider ve teşkilat
M-A-1-5-4-Lider ve halk
M-A-1-5-5-Kadro
M-A-1-5-6-Kadro çeşitleri
M-A-1-5-7-Kadro ve teşkilat
M-A-1-5-8-Kadro ve idare
M-A-1-5-9-Kadro ve halk
M-A-1-5-10-Teşkilat
M-A-1-5-11-Teşkilat ve mensubiyet
M-A-1-5-12-Teşkilat ve halk
M-A-1-6-1-İslamcılık meselesi
M-A-1-6-2-Medyada tefekkür krizi
M-A-1-6-3-Şia ve İran’ın ihaneti
M-A-1-6-4-Tefekkür hamlesi
M-A-1-6-5-Ecel teri mi doğum sancısı mı?
M-A-1-6-6-Paralel örgüt mü, paralel din mi?
M-A-1-7-1-Tefekkür krizi
M-A-1-7-2-Tefekkür ve hezeyan
M-A-1-7-3-İslamcılık tartışmasının haricileri
M-A-1-7-4-İhanet Şia’nın tabiatında var
M-A-1-8-1-Batının iflası
M-A-1-8-2-Beyaz sayfa açmak zor
M-A-1-8-3-İhanet günlükleri
M-A-1-9-1-Medeniyet şehri-Belediyeler için yol haritası-
M-A-1-10-1-Medeniyet ufkunda
M-A-1-10-2-Hadiselerin ufkunda
M-A-1-11-1-Çocuklarda Akıl İnşası
M-A-1-11-2-Çocuklarda Duygu Eğitimi
M-A-1-11-3-Kişilik ve hayat tarzı
M-A-1-12-1-Devlet kuran teşkilat
M-A-1-12-2-Dünya Devleti-1-Stratejik Düşünce
M-A-1-12-3-Dünya Devleti-2-İrade ve inisiyatif
M-A-1-12-4-Özel teşkilat çeşitleri
M-A-1-12-5-Teşkilat içi teşkilatlar
M-A-1-13-1-Parapsikoloji ve paralel örgüt
M-A-1-13-2-Fetö’nün şifreleri ve çözüm teklifi
M-A-1-14-1-Devlet tasavvurumuz-1-Umumi Çerçeve
M-A-1-14-2-Devlet tasavvurumuz-2-Nakibü’l Eşraf Teşkilatı
M-A-1-14-3-Devlet tasavvurumuz-3-Medeniyet Şurası
M-A-1-14-4-Devlet tasavvurumuz-4-Teşri Meclisi
M-A-1-14-5-Devlet tasavvurumuz-5-Riyaset ve Hükümet
M-A-1-14-6-Devlet tasavvurumuz-6-Kaza Teşkilatı
M-A-1-14-7-Devlet tasavvurumuz-7-Cemiyet
M-A-1-14-8-Devlet tasavvurumuz-8-İktisat
M-A-1-15-1-Necip Fazıl’ın şahsiyet terkibi
M-A-1-15-2-Necip Fazıl’ın mücadele süreci
M-A-1-16-1-Düşünce nedir
M-A-1-16-2-Düşünür kimdir
M-A-1-17-1-Operasyon medyası
M-A-1-18-1-Cemaat mi istihbarat örgütü mü?
M-A-1-18-2-Asırlık kavga devam ediyor
M-A-1-18-3-Yeni Türkiye projesi nedir
M-A-1-19-1-Adanmış ruhların anatomisi
M-A-1-20-1-Türkiye’nin manzarası

M-A-2-İKİNCİ KISIM-TÜRKİYE

M-A-2-1-Şahsiyet
M-A-2-2-Cemiyet
M-A-2-3-Devlet
M-A-2-4-Medeniyet
M-A-2-5-İnşa süreci
M-A-2-6-Karargah ülke

M-A-2-1-ŞAHSİYET

M-A-2-1-1-İlim ehli şahsiyeti-alim
M-A-2-1-2-İrfan ehli şahsiyeti-arif
M-A-2-1-3-Tefekkür ehli şahsiyeti-mütefekkir
M-A-2-1-4-Sanat ehli şahsiyeti-sanatkar
M-A-2-1-5-Deha şahsiyeti
M-A-2-1-6-Müderris şahsiyeti
M-A-2-1-7-Talebe şahsiyeti
M-A-2-1-8-Lider şahsiyeti
M-A-2-1-9-Devlet adamı şahsiyeti
M-A-2-1-10-Yüksek amir şahsiyeti
M-A-2-1-11-Amir şahsiyeti
M-A-2-1-12-Memur şahsiyeti
M-A-2-1-13-Kumandan şahsiyeti
M-A-2-1-14-Asker şahsiyeti
M-A-2-1-15-Erkek şahsiyeti
M-A-2-1-16-Kadın şahsiyeti
M-A-2-1-17-Baba şahsiyeti
M-A-2-1-18-Anne şahsiyeti
M-A-2-1-19-Evlat şahsiyeti
M-A-2-1-20-Tacir şahsiyeti
M-A-2-1-21-Esnaf şahsiyeti
M-A-2-1-22-İşçi şahsiyeti
M-A-2-1-23-Halk şahsiyeti

M-A-2-2-CEMİYET

M-A-2-3-DEVLET

M-A-2-4-MEDENİYET

M-A-2-5-İNŞA SÜRECİ
M-A-2-5-1-İnşa süreci için hal muhasebesi
M-A-2-5-2-İnşa sürecinin önündeki engeller

M-A-2-6-KARARGAH ÜLKE
M-A-2-6-1-Karargah Türkiye
M-A-2-6-2-Karargah kuşatma altında
M-A-2-6-3-Karargahın huruç harekatı

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

M-A-3-ÜÇÜNCÜ KISIM-DÜNYA

M-A-3-1-Dünya
M-A-3-2-Türk dünyası
M-A-3-3-İslam dünyası
M-A-3-4-Avrupa
M-A-3-5-Amerika
M-A-3-6-Asya
M-A-3-7-Afrika

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

M-A-4-DÖRDÜNCÜ KISIM-MİLLİ GÜVENLİK MESELELERİ

M-A-4-1-Yeni riyaziye ilmi
M-A-4-2-Yeni Ruhiyat ilmi
M-A-4-3-Yeni İçtimaiyat ilmi
M-A-4-4-İstihbarat ilmi
M-A-4-5-İnkılap mühendisliği

M-A-4-1-YENİ RİYAZİYE İLMİ

M-A-4-1-1-Yeni riyaziye ihtiyacı
M-A-4-1-2-Devlet yazışmalarında şifreleme
M-A-4-1-3-Devlet hayatında kullanılması
M-A-4-1-4-Askeri teknolojide kullanılması
M-A-4-1-5-Yeni teknoloji altyapısı
M-A-4-1-6-Teknolojide devrim
M-A-4-1-7-Suni akıl (yapay zeka) inşası
M-A-4-1-8-Ülkenin bilgi haritasının oluşturulması
M-A-4-1-9-Ülkenin bilgi merkezlerinin kurulması
M-A-4-1-10-Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bilgi karargahının kurulması
M-A-4-1-11-İstihbaratta kullanılması
M-A-4-1-12-Beşeri riyaziye
M-A-4-1-13-Beşeri riyaziyenin istihbaratta kullanılması
M-A-4-1-13-Beşeri riyaziyenin siyasette kullanılması

M-A-4-2-YENİ RUHİYAT İLMİ

M-A-4-2-1-İnsanın derinliğine tahlili
M-A-4-2-2-İlm-i Sima-İnsanı tanıma yolları
M-A-4-2-3-Kalbi ve zihni evrene nüfuz yolları
M-A-4-2-4-Suni zihni evren inşası
M-A-4-2-5-İstihbaratta kullanılması
M-A-4-2-6-Askeriyede kullanılması
M-A-4-2-7-Diplomaside kullanılması
M-A-4-2-8-Siyasette kullanılması
M-A-4-2-9-İdarede kullanılması

M-A-4-3-YENİ İÇTİMAİYAT İLMİ

M-A-4-3-1-Yeni içtimaiyat ilmi
M-A-4-3-2-Mukavemeti yüksek cemiyet inşası
M-A-4-3-3-Mefkure sahibi cemiyet inşası
M-A-4-3-4-İçtimai kodlama
M-A-4-3-4-1-İçtimai kodlama nedir?
M-A-4-3-4-2-Cemaat çapında içtimai kodlama
M-A-4-3-4-3-Millet çapında içtimai kodlama
M-A-4-3-4-4-Teşkilat çapında içtimai kodlama
M-A-4-3-4-5-İnsanlık çapında içtimai kodlama
M-A-4-3-5-İçtimai merkez inşası
M-A-4-3-6-Karşı istihbaratta kullanılması
M-A-4-3-7-Askeriyede kullanılması
M-A-4-3-8-Siyasette kullanılması
M-A-4-3-9-İdarede kullanılması
M-A-4-3-10-İktisadi hayatta kullanılması
M-A-4-3-11-Teşkilatlanmada kullanılması
M-A-4-3-12-İnşai içtimaiyat ilmi
M-A-4-3-13-Yeniden cemiyet inşası

M-A-4-4-İSTİHBARAT İLMİ

M-A-4-4-1-Yeni istihbarat ilmi
M-A-4-4-2-Bilgi toplamada yeni usuller
M-A-4-4-3-Bilginin işlenmesinde yeni usuller
M-A-4-4-4-Bilginin kullanılmasında yeni usuller
M-A-4-4-5-Sorgulamada yeni usuller
M-A-4-4-6-Teşkilatlanmada yeni usuller
M-A-4-4-7-Farklı istihbarat teşkilatları
M-A-4-4-8-İçtimai teşkilatlar
M-A-4-4-9-Yaygın bilgi ağı oluşturma
M-A-4-4-10-Yeni istihbarat faaliyetleri
M-A-4-4-11-Fikir hareketi başlatma
M-A-4-4-12-Kültürel hareket başlatma
M-A-4-4-13-Ruhi hareket başlatma
M-A-4-4-14-İçtimai hareket başlatma
M-A-4-4-15-Terörizmle mücadele
M-A-4-4-15-1-FETÖ ile mücadele
M-A-4-4-15-2-PKK ile mücadele

M-A-4-5-İNKILAP MÜHENDİSLİĞİ

M-A-4-5-1-İnkılap mühendisliği ihtiyacı
M-A-4-5-2-İnkılap mühendisliği okulu
M-A-4-5-3-İnkılap mühendisliği müfredatı

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

M-A-5-BEŞİNCİ KISIM-STRATEJİK HARİTALAR

M-A-5-1-Stratejik harita merkezi
M-A-5-2-Stratejik altyapı
M-A-5-3-Stratejik hakimiyet
M-A-5-4-Müdafaa stratejisi
M-A-5-5-Taarruz stratejisi

M-A-5-1-STRATEJİK HARİTA MERKEZİ

M-A-5-2-STRATEJİK ALTYAPI

M-A-5-2-1-Coğrafi harita
M-A-5-2-1-1-Türkiye coğrafyası
M-A-5-2-1-2-Türkiye’nin komşuları
M-A-5-2-1-3-Türk dünyası coğrafyası
M-A-5-2-1-4-Türk dünyasının muhtelif coğrafi haritaları
M-A-5-2-1-5-İslam dünyası coğrafyası
M-A-5-2-1-6-İslam dünyasının muhtelif coğrafi haritaları
M-A-5-2-1-7-Batı dünyası coğrafyası
M-A-5-2-1-8-Nüfus coğrafyaları
M-A-5-2-1-9-Kültür coğrafyaları

M-A-5-2-2-Kavim haritası
M-A-5-2-2-1-Büyük kavimler haritası
M-A-5-2-2-2-Küçük kavimler haritası
M-A-5-2-2-3-Alt kavimler haritası
M-A-5-2-2-4-Lisan haritası
M-A-5-2-2-5-Lehçe haritası
M-A-5-2-2-6-Kavimlerin tarih haritası
M-A-5-2-2-7-Kavimler arası irtibat haritası
M-A-5-2-2-8-Kavimleri bir arada tutan stratejik kıymetler haritası

M-A-5-2-3-Dini harita
M-A-5-2-3-1-Kadim dinler haritası
M-A-5-2-3-2-Müntesibi fazla olan dinler
M-A-5-2-3-3-Müntesibi az olan dinler
M-A-5-2-3-4-İnanç sistemleri
M-A-5-2-3-5-İnanç haline gelen gelenekler
M-A-5-2-3-6-Dünya görüşü teklif eden dinler
M-A-5-2-3-7-Ahlak ve hayat altyapısı üreten dinler
M-A-5-2-3-8-İnsana ve hayata tesir derinliğine göre dinler
M-A-5-2-3-9-Dinler arası husumet haritası
M-A-5-2-3-10-Dinler arası münasebet haritası

M-A-5-2-4-Kültürel harita
M-A-5-2-4-1-Türkiye
M-A-5-2-4-2-Türk dünyası
M-A-5-2-4-3-İslam dünyası
M-A-5-2-4-4-Batı dünyası
M-A-5-2-4-5-Doğu dünyası
M-A-5-2-4-6-Farklı kültür havzaları
M-A-5-2-4-7-Hassasiyet haritası
M-A-5-2-4-8-Kültürel husumet haritası
M-A-5-2-4-9-Kültürel temayül haritası
M-A-5-2-4-10-Gelenek haritası
M-A-5-2-4-11-Zihni alışkanlıklar haritası

M-A-5-2-5-Medeniyet haritası
M-A-5-2-5-1-Dünya medeniyet haritası
M-A-5-2-5-2-Yaşayan medeniyetler haritası
M-A-5-2-5-3-Yeniden canlanabilecek medeniyetler haritası
M-A-5-2-5-4-Ölü medeniyetler haritası

M-A-5-2-6-Siyasi harita
M-A-5-2-6-1-Türkiye siyaseti
M-A-5-2-6-2-Siyasi havzalar
M-A-5-2-6-3-Siyasi ittifaklar
M-A-5-2-6-4-Siyasi güç merkezleri
M-A-5-2-6-5-Siyaset üretme mahareti
M-A-5-2-6-6-Siyasi hassasiyet haritası
M-A-5-2-6-7-Siyasi husumet haritası
M-A-5-2-6-8-Siyasi temayül haritası

M-A-5-2-7-İktisadi harita
M-A-5-2-7-1-Türkiye iktisadı
M-A-5-2-7-2-İktisadi havzalar
M-A-5-2-7-3-İktisadi ittifaklar
M-A-5-2-7-4-İktisadi güç merkezleri
M-A-5-2-7-5-İktisadi kaynaklar
M-A-5-2-7-6-İktisadi üretim mahareti
M-A-5-2-7-7-Tüketim alışkanlıkları
M-A-5-2-7-8-Yardımlaşma ve paylaşma alışkanlıkları

M-A-5-2-8-Askeri harita
M-A-5-2-8-1-Türkiye’nin askeri kuvveti
M-A-5-2-8-2-Askeri kuvvet merkezleri
M-A-5-2-8-3-Askeri ittifaklar
M-A-5-2-8-4-Askeri husumetler
M-A-5-2-8-5-Asker kullanma alışkanlıkları

M-A-5-3-STRATEJİK HAKİMİYET

M-A-5-3-1-Fikri harita
M-A-5-3-1-1-Tefekkür istidadı haritası
M-A-5-3-1-2-Tefekkür kaynakları haritası
M-A-5-3-1-3-Akıl bünyesi haritası
M-A-5-3-1-4-Nazari üretim hacmi

M-A-5-3-2-Stratejik harita
M-A-5-3-2-1-Tabii stratejik kıymetler
M-A-5-3-2-2-İktisabi stratejik kıymetler
M-A-5-3-2-3-Stratejik kıymet atfı
M-A-5-3-2-4-Farklı karargahların stratejik haritaları

M-A-5-3-3-Muvazene haritası
M-A-5-3-3-1-Coğrafi muvazene haritaları
M-A-5-3-3-2-Nüfus muvazene haritaları
M-A-5-3-3-3-Kültürel muvazene haritaları
M-A-5-3-3-4-Dini muvazene haritaları
M-A-5-3-3-5-Meşruiyet muvazene haritaları
M-A-5-3-3-6-Askeri muvazene haritaları
M-A-5-3-3-7-Siyasi muvazene haritaları
M-A-5-3-3-8-İktisadi muvazene haritaları
M-A-5-3-3-9-İttifak muvazene denklemleri
M-A-5-3-3-10-Husumet muvazene denklemleri

M-A-5-3-4-Tesir haritası
M-A-5-3-4-1-Türkiye tesir istidadı
M-A-5-3-4-2-Türkiye’nin tesir haritası
M-A-5-3-4-3-Türk dünyasındaki tesir kuvveti
M-A-5-3-4-4-İslam dünyasındaki tesir kuvveti
M-A-5-3-4-5-Batı dünyasındaki tesir kuvveti
M-A-5-3-4-6-Farklı kültür coğrafyalarındaki tesir kuvveti
M-A-5-3-4-7-Menfi tesir haritaları

M-A-5-3-5-Tesir yolları haritası
M-A-5-3-5-1-Fikri tesir
M-A-5-3-5-2-İlmi tesir
M-A-5-3-5-3-Kültürel tesir
M-A-5-3-5-4-Siyasi tesir
M-A-5-3-5-5-İktisadi tesir
M-A-5-3-5-6-Müşterek müesseseler
M-A-5-3-5-7-Tabii tesir
M-A-5-3-5-8-Teşkilatlı tesir
M-A-5-3-5-9-Hususi tesir
M-A-5-3-5-10-Medeniyet tesiri

M-A-5-3-6-Hakimiyet yolları
M-A-5-3-6-1-Yabancı tesirleri temizleme
M-A-5-3-6-2-Vahdet fikrinin inşa ve yaygınlaşması
M-A-5-3-6-3-Karargah ihtiyacının yaygınlaşması
M-A-5-3-6-4-Külli Fikriyat teklifi
M-A-5-3-6-5-Dini hakimiyet yolu
M-A-5-3-6-6-Kültürel hakimiyet yolu
M-A-5-3-6-7-İktisadi hakimiyet yolu
M-A-5-3-6-8-Askeri hakimiyet yolu

M-A-5-3-7-Büyük ülke
M-A-5-3-7-1-Büyük ülkelerin özellikleri
M-A-5-3-7-2-Büyük ülkelerin imkanları

M-A-5-3-8-Büyük devlet
M-A-5-3-8-1-Büyük devlet olmanın şartları
M-A-5-3-8-2-Büyük devlet olmanın imkanları
M-A-5-3-8-3-Büyük devlet olmanın külfetleri

M-A-5-3-9-Büyük millet

M-A-5-4-MÜDAFAA STRATEJİSİ

M-A-5-4-1-Türkiye’nin müdafaa hatları
M-A-5-4-1-1-Dahildeki müdafaa hatları
M-A-5-4-1-2-Sınırların müdafaası
M-A-5-4-1-3-Sınır ötesi müdafaa hatları
M-A-5-4-1-4-Türk dünyası müdafaa hattı
M-A-5-4-1-5-İslam dünyası müdafaa hattı
M-A-5-4-1-6-Osmanlı coğrafyası müdafaa hattı
M-A-5-4-1-7-Batıya karşı müdafaa hattı
M-A-5-4-1-8-Doğuya karşı müdafaa hattı
M-A-5-4-1-9-Farklı kültür havzalarındaki müdafaa hatları
M-A-5-4-1-10-Fikri ve kültürel müdafaa hatları
M-A-5-4-1-11-Siyasi ve diplomatik müdafaa hatları
M-A-5-4-1-12-İktisadi müdafaa hatları
M-A-5-4-1-13-Askeri müdafaa hatları
M-A-5-4-1-14-Milletlerarası muvazenelerdeki müdafaa hatları

M-A-5-4-2-Türkiye’nin müdafaa safhaları ve süreçleri
M-A-5-4-2-1-Mutlak müdafaa hattı
M-A-5-4-2-2-Mutlak müdafaa hattının kurulması ve tahkimi
M-A-5-4-2-3-Mutlak müdafaa-nispi müdafaa hatları
M-A-5-4-2-4-Nispi müdafaa hatlarının tahkimi
M-A-5-4-2-5-Nispi müdafaa hatlarının mutlak müdafaa hattı haline getirilmesi
M-A-5-4-2-6-Mutlak müdafaa-ileri müdafaa hatları
M-A-5-4-2-7-İleri müdafaa hatlarının tahkimi
M-A-5-4-2-8-İleri müdafaa hatlarının mutlak müdafaa hattı haline getirilmesi
M-A-5-4-2-9-Birinci müdafaa hattı, mutlak müdafaa hattı, Anadolu
M-A-5-4-2-10-İkinci müdafaa hattı, komşular
M-A-5-4-2-11-Üçüncü müdafaa hattı, Türk dünyası
M-A-5-4-2-12-Dördüncü müdafaa hattı, İslam dünyası
M-A-5-4-2-13-Beşinci müdafaa hattı, Osmanlı coğrafyası
M-A-5-4-2-14-Altıncı müdafaa hattı, batı karşıtı ülkeler
M-A-5-4-2-15-Yedinci müdafaa hattı, dünya karargahlarına nüfuz

M-A-5-4-3-Müdafaa-taarruz denklemleri
M-A-5-4-3-1-Birinci denklem-stratejik müdafaa, taktik taarruz-
M-A-5-4-3-1-1-Bu denklemin şartları ve altyapısı
M-A-5-4-3-1-2-Topyekun müdafaa-sıfır taarruz denklemi
M-A-5-4-3-1-3-Topyekun müdafaa-fikri taarruz denklemi
M-A-5-4-3-1-4-Topyekun müdafaa-içtimai taarruz denklemi
M-A-5-4-3-1-5-Topyekun müdafaa-iktisadi taarruz denklemi
M-A-5-4-3-1-6-Topyekun müdafaa-siyasi taarruz denklemi
M-A-5-4-3-1-7-Topyekun müdafaa-askeri taarruz denklemi
M-A-5-4-3-1-8-Topyekun müdafaa-medeni taarruz denklemi
M-A-5-4-3-2-1-İkinci denklem- taktik müdafaa, stratejik taarruz-
M-A-5-4-3-2-2-Bu denklemin şartları ve altyapısı
M-A-5-4-3-2-3-Taarruz altındaki sahada müdafaa, diğer sahalarda taarruz
M-A-5-4-3-3-1-Üçüncü denklem- stratejik müdafaa, stratejik taarruz-
M-A-5-4-3-3-2-Bu denklemin şartları ve altyapısı
M-A-5-4-3-3-3Topyekun müdafaa, topyekun taarruz
M-A-5-4-3-3-4-Topyekun taarruz hazırlıkları
M-A-5-4-3-4-Dördüncü denklem-Stratejik taarruz-
M-A-5-4-3-4-1-Bu denklemin şartları ve altyapısı
M-A-5-4-3-4-2-Topyekun taarruz

M-A-5-5-TAARRUZ STRATEJİSİ

M-A-5-5-1-Türkiye’nin taarruz cepheleri
M-A-5-5-1-1-Fikri taarruz cephesi
M-A-5-5-1-2-İlmi taarruz cephesi
M-A-5-5-1-3-Kültürel taarruz cephesi
M-A-5-5-1-4-İçtimai taarruz cephesi
M-A-5-5-1-5-Siyasi taarruz cephesi
M-A-5-5-1-6-İktisadi taarruz cephesi
M-A-5-5-1-7-Askeri taarruz cephesi
M-A-5-5-1-8-Medeni taarruz cephesi

M-A-5-5-2-Türkiye’nin taarruz safhaları ve süreçleri
M-A-5-5-2-1-Fikir hareketleri oluşturma safhası
M-A-5-5-2-2-İlim havzası oluşturma safhası
M-A-5-5-2-3-Kültürel sirayet safhası
M-A-5-5-2-4-İçtimai nüfuz safhası
M-A-5-5-2-5-İktisadi tesir safhası
M-A-5-5-2-6-Siyasi tesir safhası
M-A-5-5-2-7-Müesses tesir safhası
M-A-5-5-2-8-Medeniyet havzası oluşturma safhası

M-A-5-5-3-Manevra denklemleri
M-A-5-5-3-1-Sabit saha-sıfır manevra
M-A-5-5-3-1-1-Sabit saha, karargah
M-A-5-5-3-1-2-İtikadi sabit saha
M-A-5-5-3-1-3-Kültürel sabit saha
M-A-5-5-3-1-4-Coğrafi sabit saha
M-A-5-5-3-1-5-Sabit sahanın genişletilmesi
M-A-5-5-3-2-Manevra sahaları
M-A-5-5-3-2-1-Sınır ötesi manevraları
M-A-5-5-3-2-2-Siyasi manevra sahası
M-A-5-5-3-2-3-İktisadi manevra sahası
M-A-5-5-3-2-4-Askeri manevra sahası
M-A-5-5-3-3-Manevra çeşitleri
M-A-5-5-3-3-1-Tahkimatı esas alan manevralar
M-A-5-5-3-3-2-Taarruzu esas alan manevralar
M-A-5-5-3-3-3-Zaruri manevralar
M-A-5-5-3-3-4-Kazançlı manevralar
M-A-5-5-3-3-5-Zararlı manevralar
M-A-5-5-3-4-Ricat sahaları
M-A-5-5-3-4-1-Son ricat hattı
M-A-5-5-3-4-2-Ricat safhaları
M-A-5-5-3-4-3-Pahalı ricat stratejileri

M-A-5-5-4-Tedbir fikri
M-A-5-5-4-1-Tedbir fikri
M-A-5-5-4-2-Tedbir fikrinin tabiatı
M-A-5-5-4-3-Tedbir fikri ve korku
M-A-5-5-4-4-Tedbir fikri ve cesaret
M-A-5-5-4-5-Tedbir fikri ve hareketsizlik
M-A-5-5-4-6-Tedbir fikri ve hamle
M-A-5-5-4-7-İnşa süreci tedbirleri
M-A-5-5-4-8-Muhafaza süreci tedbirleri
M-A-5-5-4-9-Karargahın (merkezin) tedbirleri
M-A-5-5-4-10-Muhitin tedbirleri
M-A-5-5-4-11-Müdafaa tedbirleri
M-A-5-5-4-12-Taarruz tedbirleri

M-A-5-5-5-Varlık-yokluk mücadelesi ihtimalleri

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

M-A-6-ALTINCI KISIM-STRATEJİK MATBUAT

M-A-6-1-Türkiye Matbuatı
M-A-6-2-Dünyaya dönük matbuat merkezi
M-A-6-3-Dünyaya dönük propaganda merkezi
M-A-6-4-İslam Alemine dönük Matbuat
M-A-6-5-Batıya dönük Matbuat
M-A-6-6-Latin Amerika’ya dönük Matbuat
M-A-6-7-Afrika’ya dönük Matbuat
M-A-6-8-Asya’ya dönük Matbuat

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

Kapalı
Kapalı