8-Sanat Tabakatı

A-8-SANAT TABAKATI

A-8-1-Edebiyat

A-8-2-Şiir

A-8-3-Roman

A-8-4-Hikaye

A-8-5-Seyahatname

A-8-6-Hal tercemesi (biyografi)

A-8-7-Musiki

A-8-8-Sinema

A-8-9-Minyatür ve resim

A-8-10-Hat sanatı

A-8-11-Tezhip sanatı

A-8-12-Ebru sanatı

A-8-13-Diğer sanatlar

 

B-8-SANAT TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

B-8-1-Edebiyat

B-8-1-1-Şiir

B-8-1-2-Roman

B-8-1-3-Hikaye

B-8-1-4-Seyahatname

B-8-1-5-Hal tercemesi (biyografi)

B-8-2-Musiki

B-8-2-1-Güfte

B-8-2-2-Beste

B-8-2-3-Müzik aleti

B-8-3-Sinema

B-8-3-1-Senaryo

B-8-3-2-Film

B-8-3-3-Belgesel

B-8-4-Kadim sanatlar

B-8-4-1-Minyatür ve resim

B-8-4-2-Hat sanatı

B-8-4-3-Tezhip sanatı

B-8-4-4-Ebru sanatı

B-8-5-Diğer sanatlar

C-1-ESER ÇERÇEVESİ

C-1-1-Eserin teknik hüviyeti
C-1-1-1-Baskı yeri, tarihi
C-1-1-2-ISBN numarası
C-1-1-3-Sayfa sayısı
C-1-2-Kaynak ve mensubiyet tasnifi
C-1-2-1-İslam ilim telakkisine tabi olanlar
C-1-2-2-Batı bilim telakkisine tabi olanlar
C-1-2-3-Eklektik bakışa tabi olanlar
C-1-3-İslam bilgi telakkisindeki tarif ve tasnif
C-1-3-1-İrfan mecrasına ait
C-1-3-2-İlim mecrasına ait
C-1-3-3-Tefekkür mecrasına ait
C-1-3-4-Sanat mecrasına ait
C-1-4-İslam ilim telakkisindeki tarif ve tasnif
C-1-4-1-Kur’an ilimleri mecrasına ait
C-1-4-2-Tevhid ilimleri mecrasına ait
C-1-4-3-Beşeri ilimler mecrasına ait
C-1-4-4-Müspet ilimler mecrasına ait
C-1-5-Derinlik tarif ve tasnifi
C-1-5-1-Tercüme eser
C-1-5-2-Tetkik eser
C-1-5-3-Telif eser
C-1-5-4-Keşif eser
C-1-5-5-Terkip eser

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı