9-Eser Tabakatı

B-9-ESER ÇERÇEVESİ

B-9-1-Eserin teknik hüviyeti

B-9-1-1-Baskı yeri, tarihi

B-9-1-2-ISBN numarası

B-9-1-3-Sayfa sayısı

B-9-2-Kaynak ve mensubiyet tasnifi

B-9-2-1-İslam ilim telakkisine tabi olanlar

B-9-2-2-Batı bilim telakkisine tabi olanlar

B-9-2-3-Eklektik bakışa tabi olanlar

B-9-3-İslam bilgi telakkisindeki tarif ve tasnif

B-9-3-1-İrfan mecrasına ait

B-9-3-2-İlim mecrasına ait

B-9-3-3-Tefekkür mecrasına ait

B-9-3-4-Sanat mecrasına ait

B-9-4-İslam ilim telakkisindeki tarif ve tasnif

B-9-4-1-Kur’an ilimleri mecrasına ait

B-9-4-2-Tevhid ilimleri mecrasına ait

B-9-4-3-Beşeri ilimler mecrasına ait

B-9-4-4-Müspet ilimler mecrasına ait

B-9-5-Derinlik tarif ve tasnifi

B-9-5-1-Tercüme eser

B-9-5-2-Tetkik eser

B-9-5-3-Telif eser

B-9-5-4-Keşif eser

B-9-5-5-Terkip eser

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı